Brandgevaar in de ban van elektrische auto’s: een dringende oproep vanuit Diksmuide

Andy Vermaut uit Diksmuide roept op tot dringende maatregelen ter voorbereiding op branden veroorzaakt door het opladen van elektrische auto’s in appartementsgebouwen. Hij benadrukt de unieke gevaren van deze branden en het gebrek aan voorbereiding en middelen bij de brandweerdiensten.

12 augustus 2023, 10:30 uur | Diksmuide, België

Een nieuwe dreiging

De opkomst van elektrische auto’s is een van de meest revolutionaire ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Hun impact op het milieu en de luchtkwaliteit wordt alom geprezen, maar er sluimert een onzichtbaar gevaar in de schaduw van deze technologische vooruitgang.

Elektrische auto’s: blessing of gevaar?

De appartementsgebouwen, iconen van onze stedelijke landschappen, worden een toevluchtsoord voor deze elektrische juweeltjes. In de diepten van hun garages vinden deze wagens een plek om te rusten en hun batterijen op te laden. Maar wat als deze rustplaatsen transformeren in brandhaarden?

Andy Vermaut uit Diksmuide is er sterk van overtuigd dat onze brandweerdiensten niet adequaat zijn voorbereid op deze dreiging. Het zijn niet zomaar branden; het zijn intense, snelverspreidende branden die een unieke aanpak vereisen.

Dringende hulp nodig

Met een gepassioneerde pen richtte Vermaut zich tot minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Zijn boodschap was duidelijk: het toenemende aantal van deze branden vereist dringende actie. De huidige voorbereiding en middelen van de brandweerzones zijn ontoereikend om deze moderne dreiging het hoofd te bieden.

In een tijd waarin elektrische auto’s steeds populairder worden, is het essentieel om de veiligheid van de bewoners van appartementsgebouwen te waarborgen en onze brandweerdiensten te voorzien van de middelen en training die ze nodig hebben om deze unieke uitdagingen aan te gaan.

Tekst Serge Jansen van www.westnieuws.be

Hieronder tref je de brief van Andy Vermaut aan de minister!

Aan: Minister Annelies Verlinden

Betreft: Brandgevaar van Elektrische Auto’s in Appartementsgebouwen

Diksmuide, 12 augustus 2023

Geachte Minister Verlinden,

Mijn naam is Andy Vermaut, journalist en bezorgde burger uit Diksmuide. Ik richt mij tot u met een dringende bezorgdheid die recentelijk mijn aandacht heeft getrokken en waarvan ik geloof dat het nationale beleid en aandacht behoeft.

Zoals u wellicht weet, neemt de populariteit van elektrische auto’s in ons land in rap tempo toe. Deze vooruitgang wordt algemeen geprezen vanwege de positieve impact op het milieu en het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Echter, in de schaduw van deze technologische vooruitgang, lijkt er een onverwacht en alarmerend gevaar te schuilen.

In toenemende mate worden er brandincidenten gerapporteerd in appartementsgebouwen, specifiek in de ondergelegen garages waar bewoners hun elektrische auto’s opladen. Deze branden, gekenmerkt door hun intensiteit en snelheid van verspreiding, vormen een unieke en gecompliceerde uitdaging voor onze brandweerdiensten.

Mijn vraag aan u, geachte Minister, is tweeledig:

  1. Bewustzijn: Is het Ministerie van Binnenlandse Zaken zich bewust van deze toenemende risico’s en de specifieke gevaren van branden veroorzaakt door het opladen van elektrische auto’s in dichtbevolkte appartementsgebouwen?
  2. Voorbereiding: Beschikken onze brandweerzones over de noodzakelijke middelen, training en voorbereiding om adequaat te reageren op deze nieuwe soort branden? Zo niet, zijn er plannen om dit in de nabije toekomst te adresseren?

De veiligheid van onze burgers moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Ik vertrouw erop dat uw departement deze kwestie met de urgentie en ernst zal behandelen die het verdient.

Ik dank u bij voorbaat voor uw aandacht en reactie op deze kritieke kwestie. Mocht u verdere informatie of context nodig hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Andy Vermaut
Oostendestraat 1,

8600 Diksmuide
Email: denktankcarmenta@gmail.com

CC: Serge Jansen, www.westnieuws.be