Brand bij historische gemeenteschool Pollinkhove: verdachte gearresteerd

Afgelopen weekend werd een historisch bijgebouw van de beschermde gemeenteschool in Pollinkhove door brand verwoest. Uit onderzoek bleek het om brandstichting te gaan, en er is een verdachte gearresteerd. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis en is een belangrijk onderdeel van het erfgoed van de regio.

20-08-2023, Pollinkhove, Lo-Reninge

Een historisch bijgebouw, deel uitmakend van de markante voormalige gemeenteschool van het schilderachtige dorpje Pollinkhove, viel afgelopen weekend ten prooi aan vlammen. Nader onderzoek wijst uit dat de brand is aangestoken en de autoriteiten hebben inmiddels een verdachte in hechtenis genomen.

Noodoproep midden in de nacht

In de diepe uren tussen zaterdag en zondag rukte Brandweer Westhoek uit naar een brandmelding aan de Pollinkhovestraat. Bij aankomst torenden vlammen hoog op uit een bijgebouw van de gemeenteschool, een beschermd erfgoed. De brandweerlieden slaagden erin de brand te beperken, waardoor een nabijgelegen caravan en omliggende wooneenheden gespaard bleven. Het getroffen bijgebouw daarentegen was helaas niet meer te redden.

Brandstichting: een misdaad onderzocht

Om geen enkele twijfel over de oorzaak te laten bestaan, werd de locatie onder strenge bewaking gesteld en geïnspecteerd door een erkende branddeskundige van het parket van West-Vlaanderen. Tegen het vallen van de avond op zondag bevestigde de politiezone Spoorkin de vermoedens: de brand was opzettelijk veroorzaakt. Een verdachte is inmiddels gearresteerd.

Lode Morlion, de burgervader van Lo-Reninge, sprak zijn bezorgdheid uit: “Het nieuws is verontrustend. Brandstichting is een ernstig misdrijf, met potentieel desastreuze gevolgen. Gelukkig bleef het deze keer beperkt tot materiële schade.”

Een rijke historie

De majestueuze gemeenteschool, oorspronkelijk gebouwd in de jaren 1860, werd opgericht in reactie op de schoolwet van 1842. Deze wet verplichtte gemeenten tot het oprichten of onderhouden van scholen met behulp van subsidies. De school kende haar tegenslagen, waaronder een verwoestende brand tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar herrees in 1921. Bij de wederopbouw werden de originele architectonische kenmerken, waaronder de neoclassicistische bepleistering, in ere hersteld. Later, in de jaren 1990, onderging de school een grondige renovatie, waarbij de voormalige klassenvleugel werd omgezet in moderne appartementen.

Het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed heeft in 2005 diverse gebouwen van de oude gemeenteschool, inclusief het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer, aangemerkt als beschermd monument vanwege de bijzondere architectonische en sociaal-culturele waarde ervan.

Een educatieve mijlpaal

De school staat symbool voor een cruciale fase in de Belgische onderwijsontwikkeling, zoals het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed benadrukt. De neoclassicistische architectuur van het woonhuis, met zijn markante hoekpilasters en het centrale rondboogportaal, getuigt van de historische grandeur en het rijke verleden van de instelling.

(tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be)