Botsende ideologieën in Ieper: het spanningsveld wordt groter en groter

De stad Ieper en de organisatoren van de IJzerwake staan in conflict over de geplande ‘Kameraadschapsavond’. Het stadsbestuur heeft geweigerd een vergunning te verlenen, vooral vanwege bezorgdheid rond de uitnodiging van Dries Van Langenhove als gastspreker. De organisatoren van de IJzerwake overwegen juridische stappen.

De stad Ieper, die bekend staat als de vredesstad bij uitstek, is opnieuw het toneel van controverse. Het stadsbestuur en de organisatoren van de IJzerwake staan lijnrecht tegenover elkaar over de geplande ‘Kameraadschapsavond’ en de hoofdrol die Dries Van Langenhove zou spelen.

IJzerwake en haar missie

Al jaren is de IJzerwake een traditie in de West-Vlaamse gemeente. De bijeenkomst, gehouden aan het monument van de Gebroeders Van Raemdonck, eert de Vlaamse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Echter, het evenement wordt nu overschaduwd door politieke spanningen en juridische uitdagingen.

De kern van de controverse

Na het schandaal rond het extreemrechtse festival ‘Frontnacht’ vorig jaar, poogt de vzw IJzerwake nu een nieuwe bijeenkomst te organiseren genaamd ‘Kameraadschapsavond’. Maar het Ieperse stadsbestuur heeft voor de tweede keer geweigerd hiervoor een vergunning te verlenen. De burgemeester van Ieper, Emmily Talpe, uitte haar bezorgdheid over het feit dat Dries Van Langenhove is uitgenodigd als gastspreker. Van Langenhove wordt beschuldigd van meerdere controversiële uitspraken en acties en staat komende september voor de rechter.

Reactie van de organisatie

Voorzitter Wim De Wit van de vzw IJzerwake uitte zijn frustratie over de beslissing van de burgemeester. Volgens hem is de ‘Kameraadschapsavond’ slechts een traditionele studentenbijeenkomst en zijn de beschuldigingen tegen de organisatie ongegrond. In reactie op de weigering heeft de organisatie besloten om naar de Raad van State te stappen.

Op zoek naar het compromis

Burgemeester Talpe benadrukte de belangrijkheid van het ondertekenen en naleven van het vredescharter van Ieper. Ze heeft de organisatoren opgeroepen om alle regels te volgen, vooral rond niet-discriminatie en racisme.

Vooruitblik

Het lijkt erop dat de controverse in de aanloop naar de IJzerwake alleen maar zal toenemen. Beide partijen bereiden zich voor op stevige juridische gevechten, terwijl de stad zich opmaakt voor eventuele protesten en demonstraties.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )