Blankenberge , stedenbouwkundige inbreiding van de stad krijgt verder vorm…

:

Recentelijk werden een aantal belangrijke stedenbouwkundige inbreidingsprojecten door het College goedgekeurd.

 

5 percelen worden omgevormd tot de nieuwe Breughel

Schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick De Klerck: Reeds jaren ligt het terrein ter hoogte van het voormalig café de Breugel (hoek K. Deswertlaan en De Smet de Naeyerlaan) er troosteloos bij. Gezien de beperkte oppervlakte en de moeilijke configuratie van het terrein, was een bouwproject niet evident.

Nu werd er een inbreidingsproject goedgekeurd, waarbij de site van de Breughel wordt geïntegreerd in een totaal nieuwbouwproject ter hoogte van de De Smet de Naeyerlaan. Naast het onbebouwde perceel worden er tevens 4 oudere woningen gesloopt (nrs 165 tot en met 171).

 

Het nieuwbouwproject betreft een nieuwe meergezinswoning die aansluit op bestaande gebouwen, zowel in De Smet de Naeyerlaan als in de K. Deswertlaan.  Ter hoogte van het linkerbuurgebouw wordt een volume voorzien van 3 bouwlagen met daarboven een hellend dak dat aansluit op het bestaande buurgebouw.  Ter hoogte van de K. Deswertlaan wordt aangesloten met een volume van 4 bouwlagen met daarboven een hellend dak.  Dit gabarit is identiek als deze van de nieuwbouwprojecten verder in de straat.  Centraal worden grotere uitbouwen voorzien. De niet-bebouwde delen worden ingericht als stadstuintjes.  Ter hoogte van 1ste en hogere verdiepingen wordt de diepte voorzien op 15m.  Enkel ter hoogte van de linkerperceelsgrens wordt het bouwvolume afgebouwd teneinde de bestaande open ruimte op het buurperceel te respecteren. Het gelijkvloers wordt ingericht met 2 handelszaken (waarvan 1 kapsalon) en een 2-tal appartementen.  Op de verschillende verdiepingen worden telkens 6 appartementen voorzien.  Onder het dakvolume worden duplexappartementen gebouwd (in totaal 25 appartementen).

Qua materialen wordt gebruik gemaakt van licht genuanceerde gevelstenen die gecombineerd worden met terrassen en dekstenen in architectonisch beton (lichte kleur).  Geheel onderaan wordt een plintsteen voorzien in blauwe hardsteen.  De daken worden afgewerkt in leizwarte dakpannen.  Het schrijnwerk wordt voorzien in zwarte PVC.”

  • Vernieuwing van het Koning Leopold III-plein zet zich verder:

De vergunning betreft het linker deel van een globaal bouwproject dat zich bevindt op de percelen Koning Albert I-laan 2, 4 en 6. Het rechter deel maakt het voorwerp uit van een aparte omgevingsaanvraag. De site bevindt zich op de hoek van de Koning Albert I-laan en het Koning Leopold III plein. Op dit hoekperceel is een hotel-restaurant gelegen. Dit gebouw bestaat uit 3 bouwlagen en is afgewerkt met een plat dak. De kroonlijsthoogte van dit gebouw bedraagt 10,65 m. Aan de kant van het Leopold III plein is een veranda met een hoogte van 3,27 m aangebouwd die dienst doet als overdekt terras bij de horecazaak. Deze veranda is gebouwd tot op de perceelsgrens. De bestaande bebouwing wordt integraal gesloopt en vervangen door een nieuwbouwproject.

 

 

 

 

 

Het inbreidingsproject omvat een meergezinswoning opgericht bestaande uit 6 bouwlagen en een teruggetrokken dakvolume. Deze voorbouwlijn is in overeenstemming met de voorbouwlijn van de woning nr. 8. De voorbouwlijn langs het Koning Leopold III plein is in overeenstemming met de voorbouwlijn van de horecazaak nr.13. Het nieuwe volume betreft eigenlijk 2 nieuwbouwmeergezinswoningen die zich naast elkaar bevinden, van elkaar gescheiden zijn door een gemene muur maar toch ruimtelijk 1 geheel vormen. In de kelderverdieping wordt een stockageruimte voor de horecazaak, een sas met trap en lift, technische ruimtes, sanitaire ruimtes en een fietsenstalling voorzien. De gelijkvloerse verdieping wordt ingericht i.f.v. een horecazaak met sanitaire voorzieningen en i.f.v. de toegankelijkheid van het appartementsgebouw. Zowel de horecazaak als het appartementencomplex zijn toegankelijk vanaf het Leopold III plein.

Op de eerste tot de vijfde verdieping worden telkens twee appartementen voorzien met elk twee slaapkamers. Binnen het dakvolume verdieping wordt een architecturaal hoogstaande penthouse voorzien met twee slaapkamers. Elk appartement beschikt over een private buitenruimte onder de vorm van een terras. Er werd gekozen voor ruime terrassen, om zo optimaal het buitengevoel te versterken Qua materiaal wordt de gevel afgewerkt met witte crepi. Tussen bepaalde raampartijen wordt de gevel afgewerkt met antracietkleurige crepi. Het schrijnwerk bestaat uit zwarte PVC. De balkons worden uitgevoerd in witte prefab beton. De borstweringen worden in zwarte aluminium en glas uitgevoerd.

 

  • Renovatie in de Vissersstraat 42:

De vergunning betreft de interne verbouwing van een bestaand gebouw. Het gebouw maakt deel uit van een cluster van gesloten bebouwing in het kernwinkelgebied. Het gebouw zelf betreft 4 bouwlagen waarbij het bovenste deel van de gevel de vormt krijgt van het onderste deel van een mansardedak, niettegenstaande dit volume afgewerkt is met een plat dak. De erfgoedelementen van de gevel worden behouden. De handelszaak op het gelijkvloerse niveau blijft bestaan.

 

De berging achter het trappenhuis, bereikbaar via de centrale gang vooraan wordt heringericht tot fietsberging voor min. 4 fietsen. De geheel achterliggende berging kan ingericht worden als huisvuilberging. Verder wordt er ook voor meer woonkwaliteit gezorgd. Op de 1ste verdieping wordt een appartement gerealiseerd door de 2 bestaande appartementen op dit niveau met elkaar te verbinden. De 2de verdieping, die een duplex vormt met de 3de verdieping wordt intern gesaneerd en heringedeeld. Hierbij wordt een appartement gecreëerd met op het onderste niveau de keuken met bijhorende zit- en eetruimte, achteraan de sanitaire voorzieningen en op het hoogste niveau 2 slaapkamers met bijhorende badkamer. De bestaande voorgevel blijft ongewijzigd met uitzondering van de asbest leien ter hoogte van het schuine geveldeel die vervangen worden door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *