Blankenberge, Patrick De Klerck laureaat “Openruimtebeker” Vlaanderen!

In het kader van het beleid van de Vlaamse regering, wordt een verdere aansnijding van de open ruimte rond de steden ontmoedigd.  Onder de noemer “betonstop” wordt aan de steden en gemeenten opgelegd zorgvuldig met de beschikbare ruimte om te gaan, en zoveel mogelijk binnen de bebouwde ruimte te bouwen.

Ook in Blankenberge en Uitkerke willen we deze richtlijn volgen. De volgende jaren willen we geen nieuwe landbouwgebieden, natuurgebieden, reservaatgebieden, … meer aansnijden om bijkomende woningen te realiseren. Alle woningen zullen voorzien worden binnen de afbakeningslijn van het stedelijk woongebied. Dit wil dan ook zeggen dat we binnen de woonzone moeten verdichten en meer woningen op een beperkte ruimte realiseren (hierbij kan gedacht worden aan dossiers als de Korenbloem, het kloosterproject, de stationsomgeving,…). Op deze manier zal ook de leegstand verder dalen. Rond deze verdichtingsprojecten proberen we groene zones te realiseren.

 

Door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning worden er “Openruimtebekers” uitgereikt aan die personen die zich inzetten voor het behoud van de open ruimte in Vlaanderen.

Patrick De Klerck, schepen van Ruimtelijke Ordening: “De oorkonde kwam er nadat het College van Burgemeester en Schepen op mijn voorstel besliste om geen bijkomende open ruimte meer aan te snijden voor nieuwe woningen. De lopende dossiers zullen afgewerkt worden, maar nadien kan enkel nog verdichting van het bestaande stedelijk weefsel. Op deze manier worden onze mooie natuur- en landbouwgebieden rond Blankenberge maximaal behouden. De bestaande afbakeningslijn is hierbij essentieel. In het “betonrapport van Natuurpunt wordt verder vermeld dat ons ruimtebeslag voor wonen, werken, mobiliteit en recreatie) onder het Vlaams gemiddelde ligt (28% tov 33% op Vlaams vlak), de betonsnelheid (de open ruimte welke per dag verloren gaat tussen 2005 en 2015) 70 m²/dag bedraagt en op Vlaams vlak maar liefst 201 m², en de leefdichtheid (inwoners per hectare bebouwing / hoe hoger de leefdichtheid, hoe efficiënter het ruimtegebruik) 62 inw/ha bedraagt en op Vlaams vlak 25 inw/ha (we staan hiermee op de 4de plaats in Vlaanderen!). Dit rapport is dus zeer goed voor Blankenberge !”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *