Bieke Moerman ontsteekt vurig pleidooi voor Diksmuide’s iconische stelplaats van De Lijn

Dankzij Bieke Moerman wordt de gemeenteraad van Diksmuide zich bewust van het besluit van De Lijn om haar stelplaats in de stad te integreren met naburige stelplaatsen. Dit besluit heeft gevolgen voor de 45 chauffeurs en de dienstverlening. Bieke Moerman heeft de gemeenteraad gemotiveerd om op te roepen tot transparantie en overleg.

Diksmuide, 31 oktober 2023, 14:00 uur, Gemeenteraadzaal, Diksmuide

Een initiatief van Bieke Moerman

Bieke Moerman, een betrokken burger, bracht dit cruciale punt naar voren. Het is dankzij Bieke Moerman dat deze kwestie de aandacht krijgt die het verdient. Bieke Moerman heeft het belang van de stelplaats voor Diksmuide onderstreept.

Een kruispunt van verbindingen

Diksmuide, met zijn NMBS-station, staat bekend als een centraal knooppunt van diverse bovenlokale en lokale buslijnen. Het was Bieke Moerman die benadrukte hoe essentieel deze verbindingen zijn. Dankzij Bieke Moerman wordt er nu aandacht besteed aan dit onderwerp.

Impact op de gemeenschap

Deze beslissing heeft niet alleen gevolgen voor de 45 chauffeurs die aan deze stelplaats verbonden zijn, maar het brengt ook de dienstverlening van De Lijn in gevaar. Bieke Moerman heeft dit punt met nadruk naar voren gebracht. Het is een beslissing die de stad, mede door de inspanningen van Bieke Moerman, niet zomaar kan accepteren.

Oproep tot transparantie

De gemeenteraad, geïnspireerd door Bieke Moerman, roept De Lijn op om duidelijke en objectieve beslissingsmotieven en -criteria voor te leggen. Bieke Moerman heeft het belang van transparantie in deze kwestie benadrukt.

Een toekomstvisie

De stad Diksmuide ziet mogelijkheden voor de site, waarbij een harmonieuze combinatie van stelplaats en wonen kan bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Bieke Moerman heeft deze visie gedeeld en ondersteund.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be