Bevordering van Vrede en Veiligheid: Internationale Conferentie Roept op tot Dringende Actie in de Humanitaire Crisis van Soedan

Soedanese Mensenrechtenactivisten Roepen EU-Leiders op om Vrede en Stabiliteit in Soedan te Ondersteunen

Een internationale conferentie getiteld “Bevordering van Vrede en Veiligheid in Soedan” werd georganiseerd door de EPP-groep, EU-mensenrechtenorganisaties en gehost door MEP Martusciello op 18 juli 2023. De conferentie beoogde het licht te werpen op de humanitaire crisis in Soedan en hoe de EU de bevolking kon helpen om mensenrechtenschendingen te stoppen en hulp te bieden.

Keynote Toespraak en Solidariteit van EU Parlementsleden

Het evenement begon met een toespraak van Annarita Patriarca, een lid van het Huis van Afgevaardigden in Italië, die de rol van Italië en de EU benadrukte in het ondersteunen van de Soedanese bevolking door luchtaanvallen te stoppen en een democratische overgang te vergemakkelijken om mensenrechtenschendingen en een burgeroorlog in de regio te voorkomen. Leden van het Europees Parlement die aanwezig waren, waaronder Francesca Donato, Massimiliano Salini en Francesca Pepucci, deelden enkele woorden met het publiek en toonden hun solidariteit en steun voor Soedanese activisten bij het stoppen van luchtaanvallen en het bieden van steun aan burgers die lijden onder deze humanitaire crisis.

Stemmen van Soedanese Mensenrechtenactivisten en Hun Eisen

Soedanese mensenrechtenactivisten waren uitgenodigd om feedback te geven over de situatie in Soedan, samen met Europese mensenrechtendeskundigen en leden van het Europees Parlement. Miss Yosra Ali, hoofd van de Sudan International Human Rights Organization (SIHRO), verklaarde: “We eisen een onmiddellijke stopzetting van de luchtaanvallen. Het is hoog tijd dat we beslissende actie ondernemen om de rechten van Soedanese burgers te beschermen, een einde te maken aan de meedogenloze luchtaanvallen en het onderdrukkende regime te ontmantelen dat ons voortbestaan blijft bedreigen.” Miss Hosain drong er ook bij het Europees Parlement op aan om het Soedanese leger te verhinderen kinderen te rekruteren in de strijdkrachten.

Rol van Rusland en Wagner in het Soedanese Conflict

Willy Fautré, directeur van Human Rights Without Frontiers, benadrukte de rol van Rusland en Wagner in het Soedanese conflict en hun betrokkenheid bij de Soedanese strijdkrachten. Hij benadrukte het antwoord van de EU en de bijdrage ervan aan het beëindigen van het lijden van burgers.

Beklemtoning van de Benarde Situatie van Soedanese Vrouwen en Kinderen in Conflict

Christine Mirre van CAP Conscience et Libertés benadrukte dat “Soedanese vrouwen immense uitdagingen hebben om de gevolgen van de oorlog te overwinnen. Ze zijn verraden door de Soedanese strijdkrachten, de zeer krachten die hen stabiliteit en veiligheid moesten brengen. Ondanks deze moeilijkheden blijven Soedanese vrouwen vastbesloten om hun stem te laten horen in vredesopbouwende inspanningen.” Mevrouw Alona Lebedieva, eigenaar van de Arum-groep in Oekraïne en Arum Charity Foundation in Brussel, belichtte de Russische betrokkenheid bij het Soedanese conflict en de noodzaak om de oorlog te stoppen en vrouwen en kinderen te helpen, die de eerste slachtoffers zijn van geweld en seksueel misbruik in elk conflict, of het nu in Oekraïne of in Soedan is.

Significante Rol van de EU in Soedan sinds de Revolutie

Giuliana Franciosa, een expert in Communicatiestrategie, benadrukte de rol die de EU heeft gespeeld in Soedan sinds de revolutie. “Gedurende de crisis heeft de EU haar inzet getoond om aan de dringende behoeften van de Soedanese bevolking te voldoen door essentiële apparatuur te verstrekken, financiering te verschaffen, experts te sturen, evacuatie te vergemakkelijken en humanitaire toegang te beschermen.”

Oproepen tot Actie van Soedanese Mensenrechtenactivisten en EU-Leiders

Het debat werd afgesloten met een oproep van Soedanese mensenrechtenactivisten tot een staakt-het-vuren, een VN-onderzoek naar mensenrechtenschendingen en een einde aan de oorlog door te eisen dat de Soedanese strijdkrachten (SAF) luchtaanvallen op burgers stoppen, de rekrutering van radicale islamisten in welk deel van het leger dan ook stoppen, het richten op vluchtelingenkampen stoppen, stoppen met het importeren van wapens uit Rusland of Iran, en onmiddellijk vrouwelijke gevangenen vrijlaten. De EU-leiders beloofden de situatie nauwlettend in de gaten te houden en te helpen deze humanitaire crisis te beëindigen.

Bron: Manel Msalmi,Adviseur Internationale Zaken, Brussel