Belgische voetafdruk op de 78ste VN Algemene Vergadering

België neemt actief deel aan de 78ste Algemene Vergadering van de VN, met een focus op duurzame ontwikkeling, mensenrechten en internationale samenwerking. Kernleden van de Belgische delegatie zullen prominente rollen vervullen in diverse besprekingen.

19 september, 10:00, New York, VN-hoofdkwartier

België in dialoog voor mondiale solidariteit

De wereld kijkt met gespannen verwachting naar de opening van het Algemeen Debat van de 78ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 19 september. Met als leidend thema “Heropbouw van vertrouwen en herontsteking van wereldwijde solidariteit”, staat het debat in het teken van vrede, welvaart en duurzame ontwikkeling voor allen.

Gedurende ruim een week, zal de wereldscène deelgenoot worden van dialogen tussen nagenoeg alle wereldleiders en hun vertegenwoordigers. Bespiegelingen over mondiale uitdagingen zoals het Oekraïense conflict, klimaatverandering en migratie, allen onderwerpen die een gezamenlijke aanpak vereisen, staan centraal.

In de schijnwerpers: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Voorafgaand aan de High Level Week staat een top over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) gepland. H.M. Koningin Mathilde, als vooraanstaand pleitbezorger van de SDG’s, zal hierbij aanwezig zijn. België, onder leiding van premier Alexander De Croo en met ondersteuning van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez, draagt zijn kernwaarden binnen de VN uit. De nadruk wordt gelegd op de bescherming van mensenrechten, multilaterale conflictresoluties en het bevorderen van wereldwijde samenwerking en dialoog.

Bijzondere aandacht wordt dit jaar geschonken aan SDG’s, waarbij België en Koningin Mathilde kernthema’s zoals waardige arbeid en rechten van vrouwen en kinderen belichten.

Actieve Belgische betrokkenheid

Vice-premier Vincent Van Quickenborne en minister Pierre-Yves Dermagne zijn tevens aanwezig om belangrijke verdragen te ondertekenen en deel te nemen aan besprekingen, terwijl jongerenvertegenwoordigers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Belgische programma.

Op woensdag 20 september zal premier De Croo de Algemene Vergadering toespreken. Hierbij wordt benadrukt dat samenwerking binnen de internationale gemeenschap cruciaal is om de huidige mondiale uitdagingen te overwinnen.

Stemmen uit de delegatie

Hadja Lahbib, Minister van Buitenlandse Zaken, benadrukt de focus van België op mensenrechten, aandacht voor crises en de opbouw van een op recht gebaseerde wereldorde. Caroline Gennez, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, onderstreept het belang van internationale solidariteit in het licht van de huidige wereldwijde problemen.

Blijf op de hoogte

De gebeurtenissen zijn live te volgen via de VN-website en de Belgische deelname kan worden gevolgd via diverse sociale media kanalen van de Belgische diplomatie.

U kunt het Algemeen Debat en diverse evenementen live volgen op de website van de VN http://webtv.un.org.

Volg de Belgische deelname aan deze VN high level week via onze sociale media:

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )