Belgisch vermogen steekt wereld voorbij: we zouden officieel de rijksten van de wereld zijn. En morgen is het nieuwjaar…

België staat nu bovenaan de lijst van ‘s werelds rijkste landen met een mediane vermogenswaarde van €228.594. Deze stijging in rangorde is te danken aan het feit dat Belgen minder verarmd zijn in vergelijking met andere landen, ondanks de economische uitdagingen van 2022. Bovendien telt België nu 536.000 miljonairs onder zijn burgers.

Een opmerkelijke opmars

Een nieuwe dageraad schijnt voor België, daar het land nu te boek staat als het rijkste ter wereld. De nieuwste cijfers, onthuld in het gerenommeerde Global Wealth Report, suggereren dat het mediane vermogen in ons land een indrukwekkende €228.594 bedraagt. Om dit in perspectief te plaatsen: de helft van alle volwassen Belgen bezit méér dan dit bedrag, terwijl de andere helft minder bezit.

Deze onthulling zet België bovenaan de lijst, met Australië en Hong Kong op de tweede en derde plaats met respectievelijk €226.310 en €185.118. Terwijl België vorig jaar nog de zilveren medaille claimde, net achter Australië, heeft een reeks gebeurtenissen onze positie dit jaar doen stijgen.

De verklaring achter de cijfers

Geldexpert Paul D’hoore, in een recent gesprek met VTM Nieuws, licht de situatie toe: “De prominente positie van België is niet zozeer te wijten aan een stijging van onze rijkdom, maar eerder aan een relatief beperkter vermogensverlies in vergelijking met andere landen. 2022 bleek voor velen een turbulent jaar met dalende beurzen en stijgende rentes. Terwijl de wereld worstelde, zette België slechts één stap achteruit, in tegenstelling tot de drie stappen achteruit van de Australiërs. En zo, haast onverwacht, klommen we naar de top.”

De rijkdom in perspectief

Een gemiddeld Belgisch gezin bestaande uit twee volwassenen kent een indrukwekkend gezamenlijk vermogen van bijna een half miljoen euro. Dit bedrag omvat alles: van spaargelden tot, ja, zelfs de waarde van hun huis. En terwijl dit voor velen al een verbazingwekkend cijfer zou zijn, onthult het rapport nog een andere opmerkelijke statistiek: België is de trotse thuisbasis van 536.000 miljonairs. Wereldwijd? Een totaal van 59 miljoen.

Morgen is het nieuwjaar

Hoewel België onlangs is uitgeroepen tot het rijkste land ter wereld volgens het Global Wealth Report, is het cruciaal om deze cijfers in de juiste context te plaatsen en ze met een kritische blik te benaderen. Is de Belgische rijkdom wel zo wijdverspreid als wordt voorgesteld?

Dieper duiken: Waar zitten de nuances?

Paul D’hoore’s recente opmerkingen suggereren dat België’s sprong naar de eerste plaats meer te maken heeft met het relatieve vermogensbehoud van het land in een turbulent jaar dan met een daadwerkelijke groei in welvaart. Dit werpt de vraag op: Is de rijkdom van België wel zo robuust als deze rangschikking suggereert?

Bovendien is het mediane vermogen – het getal waarmee de rijkdom wordt gemeten – slechts een statistisch middenpunt. Dit houdt in dat de helft van alle volwassenen minder bezit dan €228.594. Het vertelt ons niets over de verdeling van die rijkdom. Hoeveel Belgen leven er onder de armoedegrens? Hoe groot is de kloof tussen de rijkste en armste inwoners?

Een blik op de miljonairs

Het rapport meldt ook dat België 536.000 miljonairs telt. Maar dit cijfer moet ook in context worden gezien. Terwijl dit een indrukwekkend aantal mag lijken, wat zegt dit over de algemene economische gezondheid en de kansen voor de gemiddelde Belg?

Rijkdom is relatief

Terwijl de koppen suggereren dat België het rijkste land ter wereld is, is het van essentieel belang om deze cijfers met een korreltje zout te nemen. Het is cruciaal om verder te kijken dan oppervlakkige statistieken en een dieper, holistischer inzicht te krijgen in de economische realiteit van het land.

Hoewel België volgens het Global Wealth Report als het rijkste land wordt beschouwd, zijn er enkele kritische nuances en overwegingen te maken over deze bewering. De verdeling van rijkdom, de impact van externe economische factoren en de daadwerkelijke kansen voor de gemiddelde Belg moeten in aanmerking worden genomen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be