België strijdt voort tegen het gebruik van kindsoldaten

België benadrukt zijn inzet voor de strijd tegen het gebruik van kindsoldaten op de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten. Door middel van prioritering in zijn buitenlands beleid en het ondersteunen van internationale initiatieven, zoals de fototentoonstelling in Brussel, streeft het land naar een betere toekomst voor kinderen in conflictgebieden.

Op de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten, 12 februari, benadrukt België zijn toewijding aan de strijd tegen deze afschuwelijke praktijk. Met duizenden kinderen, zelfs zo jong als 5 jaar oud, gerekruteerd voor conflicten wereldwijd, blijft de noodzaak voor actie urgent. België, erkennend de ernstige schendingen tegen kinderen in oorlogsgebieden, zet zich in voor de bescherming van deze kwetsbare groep. Het land speelt een voortrekkersrol, met de bescherming van kinderen als een prioriteit in zijn buitenlands beleid en tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De fototentoonstelling “Van wanhoop naar hoop: kinderen voorbij gewapend conflict”, georganiseerd in samenwerking met de Speciale Vertegenwoordiger van de VN en de Europese Commissie, belicht de veerkracht van kinderen in conflictzones. Deze tentoonstelling in BOZAR, Brussel, is een ode aan hun onbreekbare geest en een oproep tot actie voor hun bescherming en rechten.

Auteurs: Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be