België speelt gastrol voor cruciale EU-top over ontwikkeling en humanitaire crisis

Tijdens een recente EU-top in Brussel hebben ontwikkelingsministers de voortgang van Europese ontwikkelingsbeleid en de humanitaire crisis in Gaza besproken. Er werd nadruk gelegd op de noodzaak voor sociale rechtvaardigheid, steun aan Oekraïne, en transparantie in de hulpverlening aan Gaza.

Brussel, 12 februari – In de schaduw van wereldwijde conflicten en onrust, kwamen de EU-ministers van Ontwikkelingssamenwerking samen in Brussel om de impact van Europese ontwikkelingsbeleid en de aanhoudende humanitaire crisis in Gaza te bespreken. De bijeenkomst, geleid door de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grote Steden, Caroline Gennez, en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Josep Borrell, bood een platform voor een diepgaand debat over de toekomst van Europese internationale solidariteit.

Een moment voor bezinning

De bijeenkomst stond in het teken van een tussentijdse evaluatie van het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking binnen het huidige meerjarige financiële kader (2021-2027). Belangrijke input werd geleverd door Völker Turk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, en een terugkoppeling door minister Gennez over de Team Europe missie naar de Afrikaanse Unie en de Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC) betreffende mondiale gezondheid.

De ministers benadrukten het belang van sociale rechtvaardigheid en ontwikkeling, met een versterkte toewijding aan democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. Minister Gennez lichtte toe: “In een wereld vol conflicten is het essentieel dat de EU haar focus op sociaal welzijn blijft behouden, terwijl we onze gedeelde waarden krachtiger promoten.”

Update over de Oekraïne faciliteit

Een belangrijk agendapunt was de recent goedgekeurde hulppakketten voor Oekraïne, erkennend dat de voortdurende oorlog diepe wonden slaat in het onderwijs- en gezondheidssysteem van het land. De ministers verwelkomden deze steun, die van cruciaal belang is voor de veerkracht van de Oekraïense bevolking.

Diepgaand inzicht in de crisis in Gaza

Tijdens een gezamenlijke lunch werden de ministers vergezeld door Philippe Lazzarini, de Commissaris-Generaal van het UNRWA, die een gedetailleerd verslag gaf over de situatie in Gaza. Lazzarini besprak de recente beschuldigingen tegen het agentschap en benadrukte de noodzaak van absolute transparantie en versterkte screeningprocedures.

De lidstaten deelden hun diepe bezorgdheid over de humanitaire crisis in Gaza, waarbij sinds 7 oktober meer dan 27.000 mensen zijn omgekomen. De ministers benadrukten het belang van onmiddellijke humanitaire hulp voor Gaza, de onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars en het naleven van humanitair en internationaal recht.

Vooruitblik

De EU blijft vastberaden in haar steun aan de getroffen gebieden, met een nadruk op het waarborgen van mensenrechten en het bieden van humanitaire hulp. De bijeenkomst in Brussel markeert een belangrijk moment voor reflectie en actie binnen het Europese ontwikkelingsbeleid.

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)