België als gastheer voor cruciale Europese industrie en interne markt top

De Informele Raad voor Concurrentievermogen in Genk, onder het Belgische voorzitterschap van de EU, was een belangrijk moment voor de toekomst van de Europese industrie en interne markt. Ministers uit heel Europa kwamen samen om strategieën te bespreken die de Europese industrie veerkrachtiger en competitiever zullen maken, met een bijzondere focus op duurzaamheid en de groene en digitale transitie.

Op 8 en 9 februari 2024 vormde Genk het toneel voor een historische bijeenkomst onder de Belgische voorzitterschap van de EU: de Informele Raad voor Concurrentievermogen. Vlaams minister van Industrie Jo Brouns en federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne verwelkomden hun Europese collega’s om gezamenlijk de toekomst van de interne markt en de Europese industrie te bespreken.

Een cruciaal moment voor Europese samenwerking

Deze top markeerde een essentieel moment voor de Europese ministers, gericht op het versterken van de veerkracht en het concurrentievermogen van de Europese industrie. “Het samenkomen met mijn Europese collega’s op dit cruciale moment was zeer belangrijk. We hebben besproken hoe we de veerkracht en het concurrentievermogen van de Europese industrie kunnen stimuleren. Nu is het moment om samen een veerkrachtige toekomst te vormen!” aldus Jo Brouns, Vlaams minister van Industrie.

De uitdagingen en kansen voor Europa

Met recente crises, geopolitieke verschuivingen en een dreigende wereldwijde trend naar protectionisme staat de Europese industrie meer dan ooit in het middelpunt van beleidsdiscussies. Europa staat voor de uitdaging om zijn industrie en interne markt te versterken, waardoor deze veerkrachtiger en competitiever worden. Dit alles moet gebeuren op de meest duurzame manier mogelijk, met het oog op de groene en digitale transitie.

Strategische locatie: Thor Park Genk

Voor de besprekingen over de toekomst van de Europese industrie werd een symbolische locatie gekozen: Thor Park in Genk, een voormalige mijnsite die nu model staat voor de industrie van de toekomst. Europese fondsen speelden een belangrijke rol bij de omvorming van deze site. De bezoekende ministers werden ook ontvangen in drie Belgische bedrijven (EnergyVille, Aperam en 3B-Fibreglass) in Genk en Herve (provincie Luik).

Een strategisch moment

Het Belgische voorzitterschap valt samen met een cruciaal moment voor de Europese industrie en de toekomst van de interne markt. Het is de bedoeling van België om, aan het einde van de huidige legislatuur, de interventies en reflecties van deze Informele Raad mee te nemen als aanbevelingen aan de volgende Europese Commissie.

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)