Belangrijke stappen in asielbeleid onder de loep

De ministerraad heeft besloten tot de verlenging van een overheidsopdracht en de gunning van een nieuwe voor Fedasil, gezien de toenemende vraag naar asielopvang. Met deze stappen wordt getracht de capaciteit en kwaliteit van de opvang te waarborgen.

De beslissingen van de ministerraad, met betrekking tot overheidsopdrachten, zetten een nieuw hoofdstuk in gang in de wereld van de opvang voor asielzoekers in België.

Versterking van het asielopvangnetwerk

Met de voortdurende toename van asielzoekers heeft het netwerk dat onder het beheer valt van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL) zijn capaciteitsgrenzen bereikt. Hierdoor is FEDASIL sinds 2020 overgegaan tot samenwerking met privé-operatoren. Deze operatoren zijn een essentieel onderdeel van het opvangsysteem geworden, een samenwerking die de stabiliteit en continuïteit van de opvang waarborgt.

Verlenging en uitbreiding

In deze tijden van toenemende vraag naar asielopvang, is de overheidsopdracht voor de locatie Luik-Saint-Joseph verlengd tot 31 december 2023. Daarnaast is er een nieuwe opdracht tot stand gekomen voor de locatie Braine-Le-Comte. Deze maatregelen illustreren de toewijding van de overheid om opvang van de hoogste kwaliteit te blijven garanderen.

Contact en bronvermelding

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Nicole de Moor Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Lambermontstraat 2, 1000 Brussel, België Website Nicole de Moor

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be