Belangrijke bijeenkomst van de Politieraad in Diksmuide

Op 28 november 2023 vindt er een belangrijke vergadering van de Politieraad plaats in de Gotische zaal in Diksmuide. Op de agenda staan diverse cruciale punten, waaronder overheidsopdrachten en de politiebegroting voor 2024. De besluiten genomen tijdens deze bijeenkomst zullen een aanzienlijke impact hebben op de lokale gemeenschappen en de efficiëntie van de politiezone Polder.

Datum: 28 november 2023 Tijd: 20:00 uur Locatie: Gotische zaal, Grote Markt 6, Diksmuide

In de statige Gotische zaal van Diksmuide, op 28 november 2023, komt de Politieraad van de Politiezone Polder bijeen voor een belangrijke vergadering. De bijeenkomst, die om 20:00 uur begint, speelt een cruciale rol in het handhaven van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeenschappen van Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark.

Agendapunten van maatschappelijk belang

De agenda van de openbare zitting bevat diverse belangrijke punten, waaronder de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering op 26 september 2023. Belangrijke overheidsopdrachten, zoals die voor mobiele telefonie, ICT-infrastructuur, politiebroeken, en de levering van servers, staan op de agenda. Deze besluiten zullen directe gevolgen hebben voor de werking en efficiëntie van de politiediensten in de regio.

Financiële planning en personeelszaken

Een ander belangrijk agendapunt is de politiebegroting voor het dienstjaar 2024. Daarnaast wordt de agenda van de algemene vergadering van TMVS op 12 december 2023 goedgekeurd. Ook staat de vacantverklaring van een betrekking voor assistent niveau C via de mobiliteitscyclus op de planning. Deze besluiten zijn van essentieel belang voor de toekomstige planning en organisatie van de politiezone.

Vertrouwelijke onderwerpen in besloten zitting

Besloten zitting: De vergadering zal worden voortgezet in een besloten zitting, waar onderwerpen zoals de pensionering van een assistent van het administratieve en logistieke kader besproken zullen worden. Deze onderwerpen, vanwege hun gevoelige aard, vereisen een besloten omgeving om de privacy en de integriteit van het proces te waarborgen.

De bijeenkomst van de Politieraad is een essentiële gebeurtenis voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de betreffende gemeenten. De besluiten die tijdens deze vergadering worden genomen, zullen een directe invloed hebben op de gemeenschap en de werking van de politiediensten.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be