Beëindiging interbestuurlijk toezicht jeugdbescherming Zeeland


De minister voor Rechtsbescherming heeft besloten om het interbestuurlijk toezicht
op de jeugdbescherming in Zeeland af te sluiten. Dit toezicht was per 11 december
2020 ingesteld als gevolg van de ontstane situatie met jeugdbescherming. Naar
aanleiding hiervan fuseerden op 1 juli 2021 de gecertificeerde instellingen Intervence
en Jeugdbescherming (JB) West en is hard gewerkt aan de integratie van beide
instellingen. Met alle maatregelen die zijn genomen, is volgens de inspecties een
duurzame basis gelegd voor de jeugdbescherming in Zeeland, waardoor het
interbestuurlijk toezicht opgeheven is. De minister heeft de Tweede Kamer hierover op
18 maart via een kamerbrief geïnformeerd.
Toekomstbestendige jeugdbescherming
De Zeeuwse gemeenten hebben met de gefuseerde instellingen een meerjarencontract
afgesloten voor de uitvoering van de jeugdbescherming in Zeeland. In november 2021
hebben de inspecties de integratie van beide organisaties beoordeeld. De conclusie van dit
toezicht was dat het JB West is gelukt om in korte tijd een toekomstbestendige, kwalitatief
goede jeugdbescherming in Zeeland te waarborgen. Op grond van deze constateringen
heeft de minister voor Rechtsbescherming besloten het interbestuurlijk toezicht op de
Zeeuwse gemeenten op te heffen.
Volwaardige voorziening
Demissionair wethouder Jack Werkman, voorzitter van de Jeugdregio Zeeland: “Wij zijn als
Zeeuwse gemeenten uiteraard erg blij dat het interbestuurlijk toezicht is opgeheven. Het
geeft aan dat de Zeeuwse jeugdbescherming weer wordt gezien als volwaardige
voorziening. JB West is een veilige plek waar jeugdigen en gezinnen in Zeeland die
jeugdbescherming of –reclassering nodig hebben, terecht kunnen. Met dank aan alle
medewerkers, die zich altijd onverminderd hiervoor hebben ingezet.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *