Baremieke veranderingen: Een nieuw hoofdstuk voor het Vlaams personeel

De Vlaamse Regering heeft een besluit geïnitieerd, voortvloeiend uit het sectoraal akkoord 2020-2022, dat de salarisschalen van het Vlaams personeel verhoogt. Dit besluit komt na uitgebreid overleg met sociale partners en wacht op advies van de Raad van State.

De gouden belofte van het sectoraal akkoord

In de weidse zalen van de Vlaamse Regering ontvouwde zich onlangs een verhaal dat niet alleen de pagina’s van ambtelijke documenten siert, maar ook de levens van talloze Vlaamse ambtenaren zal raken. Het kloppende hart achter dit verhaal zijn de leiders: minister-president Jan Jambon, viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters en Vlaams minister Jo Brouns.

Het sectoraal akkoord 2020-2022, een pact dat niet enkel op papier staat maar de ziel en aspiraties van het Vlaams personeel vertegenwoordigt, bracht een hoopvolle belofte: een baremieke verhoging van de salarisschalen met een aanzienlijke 250 euro, voltijds berekend. Deze belofte, diep geworteld in de waarden van respect en waardering voor het Vlaamse ambtelijke corps, is een reflectie van een overheid die haar medewerkers op waarde schat.

Een blik op de toekomst

Deze hernieuwde focus op salarisschalen, voorheen vastgelegd in de bijlagen bij het Vlaams personeelsstatuut, werd verankerd in een ontwerpbesluit op 13 januari 2006. Maar zoals een rivier zijn koers wijzigt, heeft dit document op 24 maart 2023 een principegoedkeuring ondergaan, waarbij ook specifieke agentschapsschalen zijn meegenomen. De Vlaamse Regering, handelend met het oog op een rechtvaardige toekomst voor haar personeel, heeft nu een besluit in gang gezet dat in lijn is met het eerdergenoemde sectorale akkoord.

Samenwerking en dialoog

Dit besluit is niet alleen het product van bureaucratische overwegingen, maar ook van intensieve gesprekken en onderhandelingen met de sociale partners. Het is een testament van samenwerking en dialoog, een harmonie tussen de overheid en haar medewerkers. De volgende stap? De Raad van State zal haar inzichten delen, waarmee de cirkel van overleg en aanpassing zich voortzet.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be