Serge Jansen

75 jaar NAVO: Een jubileum

De NAVO viert zijn 75-jarig bestaan als een toonbeeld van internationale samenwerking en collectieve verdediging, met België als een kernspeler binnen het bondgenootschap. Dit jubileum onderstreept de blijvende inzet voor wereldwijde stabiliteit en veiligheid.

Naar een ethischer landschap voor crowdfunding: De oproep van Andy Vermaut

Andy Vermaut heeft kritiek geuit op crowdfundingcampagnes die fondsen werven voor oorlogsdoeleinden en roept op tot Europese regelgeving om dergelijke praktijken te verbieden. Deze oproep tot actie benadrukt de noodzaak van ethische overwegingen binnen de crowdfundinggemeenschap en de urgentie om richtlijnen te ontwikkelen die de integriteit van crowdfunding als financieringsmiddel waarborgen.

Een onwrikbare steunbetuiging aan de Pashtuns: de strijd van Andy Vermaut tegen onverschilligheid.

Andy Vermaut heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de Pashtun-gemeenschap, met bijzondere aandacht voor de kwestie van de Durand Line. Ondanks financiële offers en teleurstellingen, blijft zijn steun aan de Pashtun onwrikbaar. Dit artikel onderstreept Vermaut’s toewijding en roept op tot solidariteit en begrip binnen en buiten de gemeenschap.

Een nieuw tijdperk van dialoog: de ontmoeting tussen mensenrechtenverdediger Andy Vermaut en de Kalief Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De ontmoeting in Londen tussen mensenrechtenverdediger Andy Vermaut en Kalief Hazrat Mirza Masroor Ahmad markeert een belangrijk moment in de streven naar wereldwijde vrede. Door de focus te leggen op onderbelichte conflicten en te pleiten voor structurele veranderingen binnen de internationale gemeenschap, wordt een nieuw pad ingeslagen richting begrip en samenwerking. Deze gebeurtenis onderstreept het belang van dialoog, solidariteit en de onafhankelijke kracht van gemeenschappen die gezamenlijk naar een harmonieuze wereld streven.

De strijd voor persvrijheid in Diksmuide: een open brief van Westnieuws

Westnieuws reageert sterk op hun verwijdering van de perslijst van Diksmuide, wijzend op de grondwettelijke principes van persvrijheid en toegang tot informatie. Andy Vermaut benadrukt het belang van transparantie en democratie en roept op tot een heroverweging van de beslissing, met het oog op het behoud van een gezonde, democratische samenleving.