Andy Vermaut

Dodelijk ongeval in de Esenweg in Diksmuide leidt tot 5 jaar verval van sturen en 30 maanden effectieve gevangenisstraf

De politierechtbank West-Vlaanderen – afdeling Veurne – heeft een beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 maanden (waarvan 30 maanden met uitstel voor een periode van 3 jaar) en een geldboete van 8.000 euro (waarvan 4.000 euro met uitstel voor een periode van 3 jaar) voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Aan dit uitstel zijn wel strikte voorwaarden verbonden. De feiten vonden plaats op 2 september 2023 aan de Esenweg.

Een muzikaal eerbetoon voor senioren in Koekelare

Op 17 mei 2024 organiseert het Sociaal Huis Koekelare een feest speciaal voor senioren in cultuurzaal de Balluchon. Het programma start om 14:00 uur en biedt optredens van Patrick Onzia en Sasha & Davy. Kaarten zijn beschikbaar voor €7 voor inwoners en €15 voor niet-inwoners, inclusief consumpties en boterkoeken.

Auto te water langs landelijke weg in Kaaskerke

In Kaaskerke, een deelgemeente van Diksmuide, is een auto van de weg geraakt en in een gracht beland. Brandweerpersoneel was snel ter plaatse voor assistentie. Er zijn nog geen details bekendgemaakt over de oorzaak van het ongeluk of de staat van de inzittenden. De politie onderzoekt het incident en vraagt omstanders ruimte te geven aan de hulpdiensten.

Opiniestuk:”Kunstmatige intelligentie voor nucleaire wapensystemen is echt en opnieuw een stap te ver”

In dit opiniestuk uit Andy Vermaut zijn diepe bezorgdheid over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in nucleaire wapensystemen. Hij bekritiseert de toenemende afhankelijkheid van geautomatiseerde systemen in kritieke militaire toepassingen als onverantwoordelijk en potentieel gevaarlijk. Vermaut betoogt dat de implementatie van AI in dergelijke krachtige wapens de ethische grenzen van onze technologische vooruitgang overschrijdt en onvoorspelbare risico’s met zich meebrengt, zoals softwarefouten en de mogelijkheid van ongeautoriseerde aanvallen. Hij roept op tot strenge internationale regelgeving en menselijk toezicht om de veiligheid en transparantie te waarborgen, benadrukkend dat technologische ontwikkeling niet ten koste mag gaan van menselijke controle en ethische overwegingen.

Lendelede leidt met voorbeeld: Chiro MeBo zet stappen naar ware inclusie

In Lendelede zet Chiro MeBo een belangrijke stap richting volledige inclusie met de oprichting van een werkgroep specifiek gericht op de integratie van mensen met een beperking binnen hun activiteiten. Onder leiding van Stijn Vandamme, ambassadeur van de InclusieAmbassade, is dit initiatief bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht beperking, volwaardig kan deelnemen aan de gemeenschapsactiviteiten. Dit project onderstreept het belang van gelijke deelname en de positieve impact die dergelijke initiatieven kunnen hebben op het gemeenschapsleven. Vandamme blijft zijn inzet voor inclusie promoten, zowel lokaal als nationaal, door middel van publieke optredens en sociale media.

Boomverzorger Günther Claes reageert op de noodzaak van verantwoordelijk leiderschap voor milieubescherming in Diksmuide

Günther Claes erkent dat economische groei en milieubescherming steeds vaker op gespannen voet staan, maar ondertussen benadrukt Günther Claes de roep om verantwoordelijk leiderschap. Dit leiderschap moet de bescherming van onze natuurlijke omgeving prioritiseren, vooral na recente juridische uitspraken die een diepe impact hebben op het beheer van zowel industriële als natuurlijke gebieden.

Marc Deprez spreekt zich uit over recent juridisch vonnis en het belang van lokale inspraak

Marc Deprez, schepen van Openbare Werken, uit zijn bezorgdheid over recente juridische ontwikkelingen die lokale initiatieven voor het beheer van industriële en natuurlijke zones belemmeren. Het controversiële vonnis legt het kappen van bomen aan banden, wat volgens Deprez negatieve gevolgen heeft voor zowel de werkgelegenheid als het milieubeheer in de regio. Hij roept op tot meer lokale inspraak en aanpassingen in het beheersplan om een evenwicht te vinden dat zowel de natuurlijke omgeving als de economische ontwikkeling ten goede komt.

Juridische, maar bitterzoete overwinning voor boomverzorger Günther Claes tegen bomenkap in Diksmuide

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een omgevingsvergunning voor een industrieel bouwproject in Heernisse vernietigd, waarmee de bescherming van lokale fauna werd versterkt en een precedent werd gezet voor toekomstige ontwikkelingen in beschermde gebieden. De strijd van Günther Claes tegen de bomenkap bij het Esenkasteel, hoewel juridisch gewonnen, toont de moeilijkheid en vaak de onvermijdelijkheid van milieubehoud in het licht van industriële expansie.

Europol versterkt Europese veiligheid met uitgebreid wereldwijd netwerk van 3000 wetshandhavingsinstanties

Europol’s SIENA, nu verbonden met meer dan 3.000 instanties wereldwijd, speelt een cruciale rol in het versnellen van de informatie-uitwisseling tussen wetshandhavingsinstanties om de Europese veiligheid te waarborgen. De uitbreiding en recente wettelijke ondersteuning versterken de positie van SIENA als het centrale communicatieplatform binnen de wetshandhaving.

Een digitale toekomstvisie voor Europa: uitdagingen en kansen

De conferentie van “GigaEurope” in Brussel heeft een licht geworpen op de cruciale rol van digitale connectiviteit en infrastructuur voor de toekomst van Europa. Door inzicht te bieden in de uitdagingen en kansen die voor ons liggen, benadrukte het evenement het belang van diversiteit, inclusiviteit en veiligheid binnen de technologische sector. De noodzaak van een harmonieuze balans tussen innovatie en regulering staat centraal in de discussies, met een sterke nadruk op de kracht van samenwerking om de digitale horizon van Europa vorm te geven.

Nachtraaf doorbreekt traditie met alcoholvrije sensatie

Het Diksmuidse biermerk Nachtraaf heeft met de lancering van de alcoholvrije Nachtraaf Adonis een nieuwe weg ingeslagen. Dit initiatief, gedreven door veranderende consumptiepatronen en de uitdaging om de kenmerkende rijke smaak van het merk te behouden, onderstreept de innovatieve geest van het bedrijf. Nachtraaf Adonis, geïnspireerd op de mythische figuur die onsterfelijkheid en schoonheid vertegenwoordigt, staat klaar om de alcoholvrije biermarkt te verrijken met een uniek en smaakvol alternatief.

Rechtbank Brugge neemt standpunt in bijzondere zaak rond Miss België-verkiezing

In een zaak die zowel de publieke aandacht als die van het juridische systeem in België greep, heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brugge besloten tot de internering van een man betrokken bij een incident tijdens de Miss België-verkiezing in 2023. Deze man, die gewapend naar het evenement kwam, is geïnterneerd wegens poging tot doodslag, gebaseerd op een ernstige geestesstoornis. Deze beslissing benadrukt het belang van zorgvuldige afweging van geestesgezondheidsproblematiek binnen de rechtsgang en onderstreept de noodzaak voor continue therapeutische en psychologische ondersteuning voor de betrokkene.

Innovatie in thuiszorg: Beeldzorg breekt door in Middelkerke

Middelkerke markeert een mijlpaal in thuiszorg met het succesvolle experiment ‘beeldzorg’, geleid door i-mens, Familiehulp en Zorgband Leie & Schelde. Dit project, dat digitale zorggesprekken via tablet introduceert, is positief ontvangen en gaat nu de volgende fase in. De Arteveldehogeschool evalueerde het experiment positief, waarbij de meerderheid van de deelnemers de beeldzorggesprekken waardeert voor het tegengaan van eenzaamheid en het brengen van meer structuur in hun dagelijks leven. Het project, ondersteund door Vlaams minister van Zorg Hilde Crevits, illustreert de toekomst van hybride gezinszorg, waarbij persoonlijke en digitale zorg elkaar aanvullen.

Stefaan Vercamer aangesteld als voorzitter van Europese Senioren

Op 10 april 2024 is Stefaan Vercamer, met een rijke achtergrond in de Belgische politiek en momenteel actief in Oudenaarde, verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Europese Unie voor Senioren (ESU). Deze rol wisselt hij met An Hermans, waarbij hij de grootste politieke seniorenorganisatie in Europa gaat leiden. Zijn ervaring en engagement in zowel de politiek als de ouderenzorg, in het bijzonder bij de zorggroep Curando, maken hem een sterke vertegenwoordiger voor de belangen van senioren op Europees niveau. Curando spreekt zijn trots uit over deze benoeming, benadrukkend hoe essentieel een stem voor ouderenzorg op Europees vlak is, vooral in tijden van kritische media-aandacht.

Een vernieuwende bakkerij verrijkt Kortrijk

Bakkerij Domino in Kortrijk, opgezet door het Arbeidszorgcentrum Domino, is meer dan een bakkerij. Het is een plaats waar ambacht en zorg voor mensen met psycho-sociale kwetsbaarheid samenkomen, hetgeen bijdraagt aan een sterker gemeenschapsgevoel en lokale ambacht ondersteunt.

Een diepgaande blik op Europa’s meest gevaarlijke criminele netwerken

Het nieuwe rapport van Europol biedt een ongekende kijk op de meest bedreigende criminele netwerken in Europa, en is een cruciaal instrument in de strijd tegen georganiseerde misdaad binnen de EU. De samenwerking en de inspanningen van de EU-lidstaten en partnerlanden onderstrepen de gemeenschappelijke toewijding aan de veiligheid en rechtsstaat binnen de Europese gemeenschap.