Andy Vermaut benoemd tot klimaatambassadeur voor het Europees Klimaatpact.

Het is met grote trots dat we het nieuws delen dat Andy Vermaut uit Diksmuide is benoemd tot klimaatambassadeur voor het Europees Klimaatpact en dit voor 1 jaar lang. Andy Vermaut, die al meer dan 15 jaar actief is op het gebied van klimaatactie, zet zich nu nog verder in om onze planeet te beschermen en een duurzamere toekomst te creëren. Als klimaatambassadeur heeft Andy Vermaut de belangrijke taak om bewustzijn te creëren over de dringende noodzaak van klimaatactie en individuen en organisaties aan te moedigen om zich aan te sluiten bij het Europese Klimaatpact.

Andy Vermaut passie voor het milieu en de toekomst van onze planeet begon meer dan 15 jaar geleden, toen hij mee de eerste klimaatactiekampen in België organiseerde in Antwerpen, Luik, Leuven en Brugge. Vandaag de dag is zijn jarenlange inzet voor klimaatactie geofficialiseerd met een certificaat als klimaatambassadeur van de Europese Unie en dat is geen blanco cheque. De functie van klimaatambassadeur is er een die een belangrijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt om te zorgen voor de bescherming van het klimaat en het milieu. Als klimaatambassadeur beschikt Andy Vermaut alvast over de juiste expertise, maar ook over de vaardigheden om wetenschappelijke gegevens te analyseren en te begrijpen en om te zetten in lokale en nationale acties. Bovendien moest Andy Vermaut hiervoor in staat zijn om een wetenschappelijk pleidooi op te stellen om de klimaatdoelstellingen te bereiken die conform het EU klimaatpact zijn.

Andy Vermaut vertelt:”Volgens voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama is klimaatverandering de grootste bedreiging voor onze planeet. Ik ben het met hem eens. Klimaatverandering is een mondiale uitdaging die niet kan worden opgelost door één persoon of één land, laat ons daar eerlijk in zijn, we moeten allen samenwerken en dit over alle partijgrenzen en continenten heen. Klimaatverandering is geen kwestie van geloof, ideologie of politieke overtuiging. Het is een kwestie van leven of dood., stelde António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties al meerdere malen. Toch kunnen we als individu allemaal samen stappen ondernemen om onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen door minder te rijden, het openbaar vervoer te gebruiken, indien mogelijk te fietsen of te lopen, en ons energieverbruik thuis te verminderen. We kunnen ook beleid en initiatieven ondersteunen die schone energie en duurzaam vervoer bevorderen, zoals investeren in openbaar vervoer en projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen.”

Als klimaatambassadeur is Andy Vermaut vastbesloten om mensen bewust te maken van de dringende noodzaak van klimaatactie en individuen en organisaties aan te moedigen om zich bij het Europese Klimaatpact aan te sluiten. Andy Vermaut gelooft dat elk individu de verantwoordelijkheid heeft om actie te ondernemen om onze planeet te beschermen en klimaatambassadeur zijn is een manier waarop hij kan bijdragen aan deze inspanning. Het Europees Klimaatpact is een belangrijk initiatief in de strijd tegen klimaatverandering en heeft als doel om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Andy Vermaut is trots om deel uit te maken van deze gemeenschap en zal er alles aan doen om de boodschap te verspreiden dat we allemaal een rol te spelen hebben bij het creëren van een duurzamere toekomst, ik doe dit alles in samenwerking met Haval Faris, Hussein Omar en Hiwa Khoshnaw die ook actief zijn in mijn fundamentele grondrechtenvereniging Postversa. Samen zijn wij er net als Emmanuel Macron, president van Frankrijk van overtuigd  dat we geen planeet B hebben.

Iedereen is het erover eens: de functie van klimaatambassadeur is een veeleisende en complexe taak die een hoog niveau van expertise, toewijding en leiderschap vereist. Het vereist niet alleen het vermogen om wetenschappelijke gegevens te analyseren en te begrijpen, maar ook om politieke en maatschappelijke veranderingen te stimuleren en te coördineren, en om samen te werken met een breed scala aan belanghebbenden om klimaatverandering aan te pakken.

Andy Vermaut vertelt: “Ik dank vooral vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie om te kunnen meewerken aan het ambitieus actieplan om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te helpen maken. Ik zie dit alles als een unieke kans om mij in een breder kader in te kunnen zetten voor de strijd rond klimaatverandering en ik wil daartoe de korte keten helpen stimuleren. We moeten wel allemaal met elkaar samenwerken om er voor te zorgen dat Europa in de toekomst netto nul broeikasgasemissies zal uitstoten. Dat is een ongelofelijke ambitie en zal van iedereen inspanningen vergen. Ik ben er mij van bewust dat veel mensen hier nog weigerachtig tegen over staan. Dit vergt een enorme inspanning voor onze gezinnen en vooral ook voor alleenstaanden die het vaak al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het luik klimaat -en sociale rechtvaardigheid is hierin heel belangrijk en onze overheid zal diegenen die het minst mee kunnen, hierbij ook moeten proberen te helpen en te stimuleren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *