Alert en paraat: West-Vlaanderens antwoord op naderende wateroverlast

Het artikel beschrijft de inspanningen tegen wateroverlast in West-Vlaanderen, met nadruk op Diksmuide. Er worden preventieve maatregelen genomen, de situatie wordt nauwlettend gevolgd en men bereidt zich voor op mogelijke evacuaties. Er heerst een voorzichtig optimisme over het beperken van de overstromingen tot de Westhoek.

Onafgebroken inzet tegen het wassende water

Vandaag hebben de betrokken diensten in West-Vlaanderen opnieuw de handen ineengeslagen om de strijd aan te gaan met de dreigende wateroverlast. De verwachting van nieuwe neerslag en toenemende wind vormen een potentieel gevaar, gezien de reeds bestaande watermassa’s in de regio.

Preventieve maatregelen in Diksmuide

In Diksmuide ligt de nadruk op preventie. Maatregelen zoals het verhogen van de winterdijk bij de Blankaart en het verstevigen van pompgemalen en pompstations zijn essentieel om de stad tegen het stijgende water te beschermen.

Evenwicht tussen voorbereiding en verwachting

Ondanks de hoge waterstand in de IJzer en voortdurend overschreden alarmdrempels, blijft men in nauwe samenwerking met waterbeheerders de situatie beheren en zoeken naar optimale afwateringsmogelijkheden.

Klaar voor eventuele evacuaties

Achter de schermen worden alle nodige voorbereidingen getroffen voor mogelijke evacuaties. Bewoners van potentieel bedreigde gebieden worden proactief benaderd door de hulpdiensten.

Voorzichtig optimisme in de Westhoek

Momenteel beperkt de wateroverlast zich tot de Westhoek. De verwachting is dat de nieuwe neerslag geen kritieke overstromingen zal veroorzaken in de rest van West-Vlaanderen.

Voortdurende waakzaamheid en beschikbare hulpbronnen

De situatie wordt constant gemonitord door de commandopost ter plaatse en de beleidscel van de provinciegouverneur. Het actieve nummer 1722 en het e-loket www.1722.be zijn beschikbaar voor hulpvragen omtrent wateroverlast, en 112 staat klaar voor levensbedreigende situaties.

Tekst door Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be