Aanpassingen in het onderwijssysteem: de toekomst is nu

De Vlaamse Regering, geleid door viceminister-president Ben Weyts, kondigt significante wijzigingen aan binnen het secundair onderwijs, voornamelijk betreffende bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen. Deze veranderingen zijn een reflectie van de aanpassingen binnen hogeronderwijsopleidingen en zullen officieel doorgevoerd worden op 1 september 2023. Verdere updates zijn gepland voor 1 september 2025.

Vlaamse Regering, Brussel

Veranderingen in bekwaamheidsbewijzen

Op initiatief van viceminister-president Ben Weyts ondergaat het secundair onderwijs in Vlaanderen een reeks wijzigingen. Na een grondige overweging en het inwinnen van advies bij de Raad van State, zijn er definitieve besluiten genomen met betrekking tot de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen binnen het secundair onderwijs. Deze aanpassingen worden doorgevoerd met een blik op de toekomst, waarbij de educatieve wereld naadloos aansluit op de continu veranderende maatschappij.

Afspiegeling van hedendaags hoger onderwijs

Een van de voornaamste aanpassingen betreft de vereiste bekwaamheidsbewijzen van de huidige officiële vakbenamingen. Door de recente naamswijzigingen binnen hogeronderwijsopleidingen zullen er op 1 september 2023 enkele toevoegingen plaatsvinden. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat het secundair onderwijs meer in lijn ligt met de huidige stand van zaken binnen het hoger onderwijs.

Nauwkeurige verfijningen en toekomstige actualiseringen

Buiten de reeds genoemde veranderingen, worden er ook enkele specifieke aanpassingen doorgevoerd bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen voor bepaalde vakken. Daarnaast zijn overgangsmaatregelen voorzien voor personeelsleden die door deze veranderingen worden getroffen. Kijkend naar de toekomst, heeft dit besluit ook betrekking op de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen voor vakbenamingen die op 1 september 2025 een update krijgen.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )