230.000 euro voor het ontwikkelen van innovatief lesmateriaal in het technisch en beroepsonderwijs

KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS :

Onze arbeidsmarkt verandert razendsnel. De digitalisering en de robotisering zorgen ervoor dat elke bedrijf voor enorme uitdagingen komt te staan. Ook de klimaattransitie of de vergrijzing speelt een grote rol in de jobs van morgen. Ook in het technisch- en beroepsonderwijs wordt er gezocht naar uitgetest, kwalitatief lesmateriaal zodat jongeren worden klaargestoomd voor de werkvloer van vandaag en morgen. Deze aanpak kan jongeren ook meer motiveren om voor technische studies -en beroepen te kiezen. Om dit te ondersteunen, krijgen 13 scholen verspreid over heel Vlaanderen van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits in totaal bijna 230.000 euro. De ingediende projecten die tot stand komen in samenwerking met bedrijven en sectoren zijn heel uiteenlopend, gaande van in een veilige omgeving werken via virtual reality tot het aanleren van nieuwe technieken in de zorg- of landbouwsector. De opgeleverde resultaten zullen bruikbaar zijn voor aan alle leraren en scholen.

Digitalisering en robotisering hebben ervoor gezorgd dat vele domeinen in onze samenleving razendsnel veranderen. De toenemende technologisering is voor iedereen heel tastbaar en dagdagelijks zichtbaar. Voor leraren die innovatie in hun vakgebied willen binnenbrengen naar de klaspraktijk is het echter zoeken naar betrouwbaar, kwalitatief, uitgetest lesmateriaal.

Om deze zoektocht te vereenvoudigen en om de samenwerking tussen leraren en bedrijven rond innovatief lesmateriaal te stimuleren, maakt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 227.894 euro vrij. Hiermee zullen 13 scholen vanaf komend schooljaar projecten opstarten met als doel het draagvlak rond innovatie in elke provincie te vergroten en bruikbaar lesmateriaal te ontwikkelen dat gebruikt kan worden door alle tso- en bso leraren in Vlaanderen.

De dertien projecten zijn verspreid over de vijf provincies. Ze worden tijdens het project verder ondersteund door de vijf Regionale Technologische Centra. Andere belangrijke betrokkenen bij het traject zijn de sectoren, maar ook innovatieve bedrijfsnetwerken, sectorale overlegcomités en VDAB kunnen aansluiten. Op deze manier worden goede praktijken samengebracht, afgestemd en op termijn verder verspreid.

De volgende 13 scholen ontvangen in totaal 227.894 euro om innovatief lesmateriaal te ontwikkelen.

 • G-Heat (Oost-Vlaanderen, Sint-Bernardusscholen – Oudenaarde. 30.295,93 euro): Het project G-heat voorziet in de realisatie van een competentiecentrum hernieuwbare energie en aanverwante technologieën specifiek gericht op de 6e BSO centrale verwarming en 7e BSO verwarming in samenwerking met de eerste en tweede graad mechanica-elektronica-elektriciteit. Dankzij de realisatie van dit competentiecentrum zullen de betrokken leerkrachten beschikken over nieuwe technologie op het gebied van warmteopwekking om de woning te verwarmen.
 • Aquaponics (Oost-Vlaanderen, GO! Tuinbouwschool – Melle. 8.766 euro): Aquaponics is het gecombineerd kweken van vissen (aquacultuur) en planten op water (hydroponics) in een zelfgebouwd, circulair ecosysteem. Gezien de huidige groei van de wereldpopulatie en de interesse van veel consumenten in korte keten producten, zorgt het verder uitbouwen en aanleren van deze innovatieve landbouwmethode voor een ecologische en sociale meerwaarde. Door de focus te legen op aquacultuur en hydrophonics zijn er duidelijke linken met heel specifieke lesdoelen van de afdelingen Dier, Plant, Ecologie en Milieu.
 • Veilig werken aan hybride voertuigen (Oost-Vlaanderen, Emmaüs – Aalter. 22.900 euro): Met dit project wordt een augmented realitytool en bijpassende opleiding voor leerkrachten ontwikkeld die de klemtoon legt op veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen. Dit is vooral relevant gezien de automotive industry een snel evoluerende sector is waar veiligheidsissues sterk spelen. Leren omgaan met elektrische spanning in voertuigen door de leerkrachten en leerlingen in automechnica is een reële noodzaak en dus bruikbaar over heel Vlaanderen voor het studiegebied auto.
 • My future is printing (Antwerpen, Talentschool -Turnhout. 11.000 euro): Dit project promoot levenslang leren in de grafische sector door in te zetten op digitalisering en robotica. Samen met de partners zal verder ingezet worden op het inhoudelijk uitwerken van leerlijnen voor de leerlingen van de eerste, tweede en derde graad grafische vorming en nascholing voor leerkrachten. Via een digitaal platform www.myfutureinprinting.be wordt de uitbouw van dit bestaand project verder verspreid over heel Vlaanderen.
 • Passief wonen met energiearme toepassingen (Antwerpen, TISP – Mol. 11.000 euro): Dit project grijpt de opportuniteit van een nieuwe scholenbouw aan door via een proefopstelling relevante technieken (koeling/ warmte) aan te leren en te demonstreren. Dit is een verrijking voor leerkrachten en leerlingen koeling en techniek met uitbreiding naar procesautomatisatie, industriële wetenschappen en mechatronica.
 • Digitaal Lesmateriaal Ruwbouw (Antwerpen,  VTST – Turnhout. 9.000 euro): Vanuit dit project wordt een high tech campus ontwikkeld die inzet op lesmateriaal ruwbouw voor leerlingen en leerkrachten BSO, TSO en DBSO. Het zet in op vorming van leerkrachten, maar ook op meta-aspecten zoals de hybride leerkracht, het actualiseren en sterk invullen van de beroepskwalificaties en het digitaal capteren van leerprocessen.
 • Slimme school 2.0. (West-Vlaanderen, VTI Sint-Rembert – Torhout. 13.702,61 euro): Met aandacht voor Internet of Things (IoT) zal binnen dit project een lessenpakket ontwikkeld worden voor leerkrachten en leerlingen in de richtingen industriële wetenschappen, elektriciteit-elektronica en industriële ICT. De bedoeling is, naast fysieke proeven, met internet te connecteren, zodat geleerd wordt producten en hun gebruikstijd automatisch te monitoren en aan te passen. 
 • Innoveren in de zorg (West-Vlaanderen, RHIZO – Kortrijk. 13.160,00 euro): Dit is een project dat kadert binnen de opleidingen voor de zorgsector, waar een grote nood is aan innovatie. Het focust zich op een duidelijk doelpubliek: leerkrachten HBO5-verpleegkunde, zorgkunde en verzorging en toekomstige zorgprofessionals. Twee innovatieve thema’s staan centraal, zowel op vlak van technologische innovatie als op vlak van wetenschappelijk innovatieve inzichten: het elektronisch patiëntendossier en dementie.
 • Leerkrachten op de schoolbanken met VR! (West-Vlaanderen, Buso De Passer/KTA – Brugge. 21.669,50 euro.): Met dit project wordt technologische innovatie voor leerlingen mechanica centraal gesteld, ook binnen het inclusief onderwijs, specifiek voor leerlingen met autisme. De focus ligt op het leren werken in veilige omgeving via Virtual Reality. Dankzij de resulterende nieuwe didactische werkvorm kunnen leerkrachten coachende vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen de juiste competenties te ontwikkelen om te groeien in een wereld gekenmerkt door verandering.
 • VR in de klas: op naar een methodiek (Vlaams-Brabant, TA – Keerbergen. 25.100 euro.): Het project vertrekt vanuit een reëel probleem: kunnen leren in een veilige omgeving en procedures aanleren waarbij fouten zonder gevolg blijven Net zoals bij ‘Veilig werken aan hybride voertuigen’ wordt ingezet op virtual reality met het verschil dat hier niet zozeer wordt gekeken naar het materiaal zelf, maar naar de professionalisering van de leerkrachten. Deze complementariteit is met andere woorden een extra verrijking en aanknopingspunt bij de reële noden van leerkrachten in àlle TSO/BSO-opleidingen die VR-materiaal willen toepassen in hun lessen.
 • Digitaal leerplatform Vorm- en plaatstoleranties (Vlaams-Brabant, Damiaaninstituut – Aarschot. 11.300 euro): Aan lokale producten in de maakindustrie worden steeds hogere eisen gesteld naar vorm- en plaatstoleranties. Belangrijk is dat leerkrachten en leerlingen in opleidingen mechanische vormgevingstechnieken, elektromechanica, industriële wetenschappen, werktuigmachines en mechanische technieken, een stap vooruit zetten. Met dit project wordt naast lesmateriaal ook aandacht besteedt aan het ondersteunen van digitale competenties en het gebruik van e-learningtechnieken.
 • Mee met morgen – energietransitie (Limburg, VIIO – Tongeren. 25.000 euro): In navolging van drie jaar ‘Limburg STEM’t af!’ willen de reeds betrokken partners inzetten op flexibele hernieuwbare energie via specifieke innovatieve projecten. Een greep uit het aanbod: de elektrische vloer, de fietsende klas, één centrale energie-eenheid, een laadstation met RFID-stopcontacten, een werkend demohuis van de toekomst, een zonnevolger met astroklok en een ondiep captatienet in de volle grond.
 • Mee met morgen – zorgtransitie (Limburg, GO! TA Lanaken. 25.000 euro): In navolging van drie jaar ‘Limburg STEM’t af!’ willen de reeds betrokken partners tevens inzetten op co-creatie met de leerlingen uit de harde, de zachte sector en zorginstellingen om zorgtechnologische vernieuwingen te realiseren. Een greep uit het aanbod: het aankleden van een leefruimte voor personen met dementie, creatie van een ergonomische multifunctionele tafel voor een zorginstelling aangepast aan de noden van de bewoners, VR technologie in te zetten in een kinderdagverblijf, woonzorgcentrum of jeugd- of gehandicaptenzorg en ontwikkelen van een virtual reality bike voor bewoners van een woonzorgcentrum.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De wereld verandert. Europa verandert. Vlaanderen verandert. Een verandering die in elke sector gepaard gaat met onzekerheid maar ook met heel wat kansen. Het is belangrijk dat onze beroeps- en technische scholen meesurfen op deze innovatiegolf zodat leerlingen worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt van morgen. Daarom maak ik 230.000 euro vrij waarmee 13 projecten worden ondersteund. Zo kan er uitgetest, bruikbaar lesmateriaal worden ontwikkeld dat beschikbaar zal zijn voor onze 500 tso- en bso scholen die Vlaanderen rijk is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *