Maand: juni 2018

Blankenberge :Heraanleg Weststraat en gedeelte Van Maerlantstraat tussen De Smet De Naeyerlaan en de Weststraat: luisteren naar de mening van de bewoners en aanpassen van de plannen!

Patrick De Klerck, schepen van openbare werken: “In het kader van het vernieuwen van het openbaar domein wordt de transformatie van Blankenberge verdergezet. De komende periode wordt de Weststraat en een gedeelte van de Van Maerlantstraat aangepakt. Het voorontwerpdossier werd reeds goedgekeurd en de bouwvergunning werd verleend. Momenteel wordt het ontwerpdossier/aanbestedingsdossier gefinaliseerd. Het voorstel werd […]

Torhout :Toekomst voor de vinpootsalamander verzekerd?

Schepen van leefmilieu en natuur Elsie Desmet :Het Lokaal Bestuur Torhout, Natuurpunt Torhout, het Regionaal Landschap Houtland en de provincie West-Vlaanderen werken samen om in Torhout de vinpootsalamander te behouden en te versterken. De vinpootsalamander is in West-Vlaanderen typisch voor de zandstreek en het Heuvelland. Het diertje heeft zijn naam te danken aan de zwemvliezen […]

Lichtervelde : Tanya tvv infopunt dementie

Begin januari 2017 ging de toneeldroom van Herman Becue [Lichtervelde] in vervulling.  Passie voor het toneel enerzijds  en  sociaal engagement anderzijds kwamen samen in de oprichting van het  theaterproject SPERANZA [Italiaans voor ‘HOOP’]. In de veelheid van de dagelijkse berichtgeving komt ‘het goede in de samenleving’ nauwelijks in beeld terwijl in elk dorpje, in elke […]

Opening gecontroleerd overstromingsgebied op Plaatsebeek in Zedelgem

Op woensdag 20 juni openden de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zedelgem het gecontroleerd overstromingsgebied op de Plaatsebeek in Zedelgem. Het werd aangelegd naar aanleiding van de wateroverlastproblemen in Zedelgem, waarvan de zwaarste in juli 2007. In periodes van hevige neerslag kan een hoeveelheid van 50.000 m³ gebufferd worden. Naast de waterbergende functie heeft het […]

100.000 bezoekers voor expo ‘ 600.000 beelden -600.000 namen

100.000 bezoekers voor expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ in provinciedomein De Palingbeek (Ieper) Op donderdag 29 maart openden de Provincie West-Vlaanderen, vzw Kunst en kunstenaar Koen Vanmechelen de expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’. Op donderdag 14 juni, zo’n twee en een halve maand na de opening, staat de teller die Westtoer installeerde, op […]

Gemeente Sluis : jaarstukken 2017 en kadernota 2019-2022

De kadernota 2019-2022 geeft vroegtijdig inzicht in de financiële knelpunten en mogelijke beleidskeuzes in aanloop naar de begroting 2019. Dit stelt de raad in staat om kaders te stellen voor de komende jaren. Kijkend naar de komende jaren is het resultaat positief omdat de financiële kaders om het coalitieprogramma uit te voeren aanwezig zijn. Om […]

Waterfront-bootjes worden gevuld in Zeepreventorium (De Haan)

  Van maandag 25 tot en met donderdag 28 juni worden de Waterfront-bootjes, onder andere door kinderen van het Zeepreventoruim, het pediatrisch revalidatiecentrum voor chronisch zieke kinderen in De Haan, gevuld met lucht. Op maandag 25 juni wordt het startschot hiervoor gegeven door de kinderen van het Zeepreventoruim, samen met Joris Hessels en Dominique Van […]

Pasar Zomert !

Mooie zomeravonden beleven, gezond bewegen, nieuwe plekjes ontdekken, genieten van het landschap en de natuur,… Dat is Pasar Zomert! Gisteren werd de editie 2018 ingefietst door Pasar Oostnieuwkerke. We zijn fier jullie uit te nodigen op 32 wandel-of fietsactiviteiten verspreid over de week en over heel onze provincie. Je kunt alles ook volgen op www.facebook.com/PasarWestVlaanderen […]

Provincie verdeelt 109.300 euro aan subsidies over 6 onderwijsprojecten

  Zes innovatieve onderwijsprojecten uit West-Vlaanderen ontvangen in totaal 109.300 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen. Dat besliste de deputatie van de Provincie in haar zitting van donderdag 14 juni 2018. De ondersteuning past binnen het provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijsbeleid. Een overzicht van de projecten die subsidies ontvangen: Digi-helden, Basisschool De […]

Vrachtwagen lekt zoutzuur in Middelkerke

Op de brug over de snelweg is een tankwagen aan het roken. Het gaat om een gevaarlijke stof, zoutzuur. Het product is irriterend voor de huid en de ogen, bij contact met de huid kan het brandwonden veroorzaken. De brandweer, van verschillende posten, is massaal ter plaatse. Er is een veiligheidszone ingesteld. Naast de afrit […]