Zeeuws-Vlaanderen – Zeeland

 

 

 

Eerste huis met dakpannen met zonnecellen

dakpannenYERSEKE – In Yerseke staat het eerste huis met een dak vol zonnedakpannen. Het is het eerste Zeeuwse dak dat deze dakpannen heeft, maar het regent nu al aanvragen voor offertes, zegt Marijn de Bel, de aannemer die de speciale pannen op het dak in Yerseke heeft gelegd.

Recyclen
De dakpan bestaat voor tachtig procent uit natuurlijk materiaal en is volledig te recyclen. De dakpan ziet er uit als een gewone dakpan, maar heeft een zonnepaneel van silicum. Via twee kabels aan de achterzijde wordt de pan aangesloten op een systeem dat het zonlicht omzet in energie.Zeeuwse woning
Deze week is de eerste Zeeuwse woning met zonnedakpannen klaar. Dan kan de aannemer verder met de twintig offerte-aanvragen die al zijn binnengekomen.

 

Vooralsnog geen crisisopvang vluchtelingen in Zeeland

dijkhoffStaatssecretaris Dijkhoff heeft de gemeenten laten weten voorlopig geen beroep op hen te willen doen voor crisisopvang van vluchtelingen. Op tien verschillende Zeeuwse locaties zijn de afgelopen maanden vluchtelingen voor een korte periode opgenomen. Coördinerend portefeuillehouder mr. A.M.M. Jetten MSc laat namens de Zeeuwse gemeenten weten dat, mocht deze vorm van opvang in 2016 weer noodzakelijk blijken, de opvang wederom in Zeeuws verband onder dezelfde voorwaarden wordt opgepakt.

 

OLAZ NEEMT ZRD OVER VAN INDAVER 

olazPer 1 januari 2016 neemt het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) de aandelen van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) over van Indaver Nederland B.V. De ZRD beheert voor alle Zeeuwse gemeenten de milieustraten en verzorgt voor 7 gemeenten de afvalinzameling.

Bij de verkoop van de Indaver-aandelen van DELTA is afgesproken dat de gemeenten van Zeeland via het O.L.A.Z. de mogelijkheid hadden om de resterende aandelen van de ZRD te verwerven. Het Algemeen Bestuur van het O.L.A.Z. heeft op 8 juli jl. besloten de ZRD-aandelen over te nemen van Indaver. Alle Zeeuwse gemeenteraden hebben hiermee ingestemd.

Vandaag zijn in Nieuwdorp de overeenkomsten voor de overdracht getekend.

De betrokken personeelsleden gaan mee met de ZRD. De werkgelegenheid voor alle personeelsleden en continuering van de ZRD-dienstverlening voor de inwoners van Zeeland is daarmee gegarandeerd.

Peter Louwman, directeur van Indaver Nederland: “Wij zijn er van overtuigd dat de gemeenten met de ZRD een mooi platform hebben om hun afvaldoelstellingen verder vorm te geven.”

Evert Damen, voorzitter O.L.A.Z.: “Met de overname wordt de samenwerking in O.L.A.Z.-verband versterkt. O.L.A.Z. is blij dat dienstverlening van de milieustraten en inzameling

 

Gemeente Sluis en Heemkring ‘ Cnocke’ herdenken de

BEVRIJDING WEST ZEEUWS-VLAANDEREN

71-jarige bevrijding | Vieren maar ook herinneren

 

Op vrijdag 6 november en zondag 8 november wordt in de gemeente Sluis het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en de bevrijding gevierd. In samenwerking met Heemkring ‘Cnocke is hier’ en Scholengemeenschap het Zwin College organiseert de gemeente herdenkingen op vrijdag 6 november in Eede, Aardenburg en Sluis en op zondag 8 november in Hoofdplaat, Biervliet, Oostburg en Retranchement. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheden en de bevrijdingsactiviteiten.

Bevrijding

Op 1 november 2015 is het precies 71 jaar geleden dat Sluis, als laatste plaats in Zeeuws-Vlaanderen, door de Canadezen werd bevrijd van de Duitse bezetter. Daarmee kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Zeeuws-Vlaanderen. Aan de bevrijding gingen twee maanden van hevige strijd in West Zeeuws-Vlaanderen tussen de Duitse en Canadese troepen vooraf (Operation Switchback). Aan geallieerde zijde sneuvelden 779 militairen. Aan Duitse zijde vielen er 1.305 doden en werden ongeveer 13.000 manschappen krijgsgevangen gemaakt. Meer dan 600 burgers kwamen door oorlogshandelingen om het leven. De materiële schade aan woningen, bruggen en wegen was enorm. Plaatsen als Breskens, Oostburg, Aardenburg, Schoondijke en Sluis waren zo goed als met de grond gelijk gemaakt. De bevrijding werd dan ook veelal met gemengde gevoelens beleefd.

 

Programma vrijdag 6 november

15.00 uur   : Eede: herdenkingsplechtigheid bij de monumenten op het Wilhelminaplein

16.00 uur   : Aardenburg: herdenkingsplechtigheid bij de graven van de geallieerden op de

algemene begraafplaats

17.00 uur   : Sluis: herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument nabij het Belfort aan         de Groote Markt

Programma zondag 8 november

08.15 uur   :  Hoofdplaat: bloemenhulde bij de herdenkingssteen (Spuikom)

08.30 uur   :  Hoofdplaat: start van de 42e Canadese Bevrijdingsmars

09.00 uur   :  Biervliet: bloemenhulde bij het Canadees monument in de Paulinapolder

11.30 uur   :  Oostburg: aankomst contingent

13.00 uur   :  Oostburg: bloemenhulde bij het herdenkingsmonument, Raadhuisplein 1

14.30 uur   :  Retranchement: aankomst contingent, optocht naar monument Hickmanbrug,

bloemenhulde en last post

16.00 uur   :  Knokke-Heist: optocht vanaf het Oosthoekplein met de Koninklijke   Scoutsharmonie Sint-Leo

17.00 uur   :  Knokke-Heist: bloemenhulde aan het Burg. Fr. Desmidtplein

17.15 uur   :  Knokke-Heist: optocht naar het stadhuis – afsluiting Canadaweek

Vlaggen

Aan alle inwoners in de kernen wordt verzocht om daar waar een herdenking wordt georganiseerd en/of waar deelnemers van de Canadese bevrijdingsmars in de kernen tussen Hoofdplaat en Knokke langskomen, tussen zonsopkomst en zonsondergang te vlaggen met een Nederlandse vlag.

Wegomlegging Eede

In verband met de herdenkingsplechtigheid in Eede is er op vrijdag 6 november van omstreeks 14.45 tot 15.30 uur een wegomlegging voor alle motorvoertuigen, exclusief de bussen van Connexxion.

Tussen Aardenburg en Maldegem wordt u omgeleid via de Rijksweg – Hazewegeling -Zwaanstraat – Fortuinstraat en vice versa.

 

Openingstijden oorlogsmuseum in herdenkingsweekend

Oorlogsmuseum Switch Back, Oudestad 16 in Oostburg, is op zaterdag 7 november en op zondag 8 november geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.museumswitchback.nl en/of tel. 0117 – 452 816.

 

—————–

 

Knokke-Heist / Sluis

Canadese tweedaagse 7 en 8 november 2015

42e Canadese Bevrijdingsmars Hoofdplaat – Knokke

DE POPPY, DE BLOEM DER HERDENKING BIJ DE CANADESE PLECHTIGHEDEN

Het is precies 100 jaar geleden, in 1915, dat de Canadese dokter John Mc Crae bij Ieper zijn gedicht schreef ‘In Flanders Fields’ dat wereldberoemd werd. De ‘poppy’ of klaproos werd het symbool van de gesneuvelden van WO I. Na WO II werd dit het symbool voor beide wereldoorlogen voor de landen van het Gemene Best. Daarom wordt dit jaar de klaproos extra onder de aandacht gebracht bij de Canadese plechtigheden op 6 en 8 november.

Van 30 oktober tot 12 november worden in Scharpoord een twintigtal schilderijen tentoongesteld met als onderwerp ‘de poppy’. Ze worden te koop aangeboden ter voordele van het ‘For Freedom Museum’, een initiatief van leerkracht Ingrid Willems van de vzw Vrij Atelier.

Het Canadacomité, Sportraad, WNZB Wandelclub en de gemeentebesturen van Sluis en Knokke-Heist staan traditioneel klaar om de 42e Canadese Bevrijdingsmars gedurende het wandelweekend in goede banen te leiden.

Op vrijdag 6 november zijn er herdenkingsplechtigheden in Eede, Aardenburg en Sluis.

In Eede worden bloemen gelegd bij de monumenten in aanwezigheid van een Canadees militair peloton. De ‘For Freedom Pipes Band’ is telkens aanwezig op de diverse locaties.

In Aardenburg wordt stilgestaan bij de militaire slachtoffers van een neergestort geallieerd vliegtuig.

In Sluis wordt omstreeks 17.00 uur hulde gebracht aan de burgerlijke slachtoffers van oktober 1944. Alle namen worden voorgelezen bij de herdenkingsplaquette aan het Belfort, Groote Markt.

Op zaterdag 7 november is er in Knokke om 9.00 uur een bloemenhulde aan het Verzetsplein, gevolgd door een kerkdienst in de H. Margaretakerk nabij het station. Traditiegetrouw wordt om 11.15 uur in Adegem op de militaire begraafplaats hulde gebracht aan de Canadese gesneuvelden door de ruime delegatie uit Knokke-Heist.

De Canadese genodigden worden later op de dag in Ramskapelle verwacht voor een bezoek aan het ‘For Freedom Museum’.

Op zaterdag wordt ook gewandeld. De Monumententocht loopt over diverse afstanden 6, 10, 15 of 21 km met vertrek vanaf het Verweeplein. Vrije start tussen 9.00 en 14.00 uur.

Zondag 8 november staat Hoofdplaat-Knokke op het programma met de 33 km lange Canadese Bevrijdingsmars. Deze unieke herdenkingstocht loopt langs dijken en polders in het mooie West Zeeuws-Vlaanderen.

Voorinschrijven is wenselijk daar de deelnemers met bussen naar de startplaats worden gebracht (wnzb@skynet.be). De officiële start is om 8.30 uur aan de Zeedijk van Hoofdplaat. De wandeltocht loopt richting Oostburg, Zuidzande, Retranchement naar Knokke. Alternatieve wandelingen zijn Knokke-Oosthoek 13 km en Knokke-Retranchement-Knokke 18 km.

De wandelaars worden op 16.15 uur aan het Oosthoekplein opgewacht door de Sint-Leo Scoutsband uit Brugge. Ze brengen het Canadees Peloton en de wandelaars naar het Monument voor de plechtigheid aldaar. Samen met de Pipes band wordt ondermeer ‘Amazing Grace’ gespeeld.

De 42e Canadese Bevrijdingsmars wordt afgesloten aan het stadhuis van Knokke met een muzikale ode aan Canada.

 

Opvang vluchtelingen in Cadzand

De voorbereidingen voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen in Cadzand is in volle gang. Zowel de inrichting van de locatie als de praktische voorbereidingen krijgen vorm.  Het COA heeft  de gemeente geïnformeerd over de samenstelling van de groep die moet worden opgevangen en de planning.

Samenstelling groep

Het COA heeft aan de gemeente laten weten dat de groep vluchtelingen morgen aan het einde van de middag arriveert. De groep van 196 personen bestaat voor 40% uit (Syrische) gezinnen met kinderen (in totaal 50 waaronder enkele heel jonge). De overige vluchtelingen zijn niet in gezinsverband naar Nederland gereisd en afkomstig uit Syrië, Eritrea en Albanië. De gehele groep zit momenteel in de crisisnoodopvang in Roosendaal. Uit contact met de gemeente Roosendaal blijkt dat alle mensen inmiddels door de GGD zijn gescreend en dat de gezondheidssituatie geen aanleiding geeft tot zorgen. Er hebben zich op de locatie in Roosendaal met deze groep vluchtelingen geen incidenten voorgedaan.

Voorbereiding locatie

Vandaag is begonnen met het gereed maken van de sporthal. Deze is nu gereed voor de inrichting. De locatie is gescreend door de GGD en in orde bevonden. Morgenvroeg komt het materiaal voor de inrichting aan (o.a. bedden, dekens, verzorgingsartikelen). Na de inrichting wordt de crisisnoodopvanglocatie nogmaals door de brandweer bezocht waarbij ook de inrichting op brandveiligheid getoetst wordt (brandveiligheid gebouw is in orde). Sinds het definitieve verzoek van het COA zaterdag aan het begin van de avond bij de gemeente binnenkwam, hebben we veel hulp ervaren van bestuur en medewerkers van de sporthal, instellingen, bedrijven en inwoners uit de regio. Instellingen en bedrijven hebben hun kennis, ervaring en netwerk gedeeld en gezorgd dat het materiaal dat nodig is, heel snel kan worden geleverd. Inwoners melden zich spontaan aan als tolk of vrijwilliger. De Zeeuwse crisisorganisatie (13 gemeenten en hulpdiensten) zijn voorbereid om in korte tijd 72-uurs opvang te regelen voor inwoners in noodsituaties. De draaiboeken en getrainde medewerkers die daarvoor klaarstaan, worden nu ingezet voor deze crisisnoodopvang. Burgemeester en wethouders hebben veel waardering voor de inzet van alle betrokkenen en de hulp uit de regio.

Rondleiding publiek maandag 13.00 uur

Bij de voorbereiding van de locatie was ook belangstelling uit de omgeving. Om inwoners in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de voorbereidingen, zijn zij morgen van 13.00 tot 14.00 uur welkom voor een korte rondleiding. Op andere tijdstippen en tijdens de opvangperiode worden publiek en pers niet toegelaten in de sporthal uit oogpunt van privacy en rust.

Communicatie

Wij houden u op de hoogte via de e-mailservice aan de geïnteresseerden die hun mailadres hebben doorgegeven (communicatie@gemeentesluis.nl) en via www.gemeentesluis.nl, Twitter @gemsluis, facebook.com/gemeentesluis en de media. Kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen op http://www.gemeentesluis.nl/Nieuws_en_Activiteiten/Nieuws/Nieuwsdossiers/Crisisnoodopvang_vluchtelingen. Het publieksinformatienummer is vanaf maandagmorgen 9.00 uur gedurende de hele opvangperiode 24 uur per dag bereikbaar (buiten kantooruren alleen dringende zaken). Het nummer is tel. 0031117 – 457 123

 

HISTORISCHE KROEGENTOCHT IN AXEL

Op 19 december aanstaande organiseert de Werkgroep Promotie Axel een bijzondere kroegentocht door Axel waar iedereen aan kan deelnemen. Er staat om 19.00 uur een professionele gids klaar die de bezoeker mee zal nemen naar een aantal gekende Axelse cafés. In totaal worden er vier kroegen bezocht. In iedere kroeg krijgt de deelnemer een drankje aangeboden terwijl de gids vertelt over de geschiedenis van het café en de directe omgeving. Dus: In iedere kroeg een drankje en een mooi verhaal! De kroegentocht neemt circa 2 uur in beslag en de start is om 19.00 uur vanaf het stadhuis aan de marktzijde. De prijs is € 5,00 per persoon. Dit is inclusief gids en aangeboden drankjes. Reserveren kan via VVV Zeeland, kantoor Terneuzen, Noordstraat 62, tel. 0031 115 760 122

Weer

Explosief
TVWESTHOEK.BE
Hof van Alexander
Zeeland
lekker en genieten
Nancy - Kapster aan huis
Westnieuws.be & copy; 2015 is een onderdeel van I.S. Media Frontier Theme