Torhout, herinrichting Amazoneplein

Schepen Elsie Desmet : Het Amazoneplein is een 8000 m² groot grasveld in het centrum van de woonwijk Torhout Oost. Het plein maakt deel uit van een netwerk van groene verbindingen die een twintigtal straten uit de wijk met elkaar verbindt.

Tot op heden bestaat het plein uit een grote grasvlakte waarin, naast vier oude knotwilgen, een trapveldje aanwezig is in de vorm van twee voetbaldoelen en een speelpleintje voor kleuters. Het terrein wordt aan drie zijden omsloten door residentiële bebouwing. Aan één zijde grenst het aan de Maasstraat.

Het terrein vertoont regelmatig drassige zones. Bij hevige regenval wordt heel de wijk regelmatig bedreigd door wateroverlast.

In 2012 werd reeds een voorontwerp van het plein getekend en voorgelegd aan de bewoners. Na inspraak van de omwonenden en de jeugdraad werd het plan aangepast aan de voornaamste behoeften. Ook de enquête naar de Torhoutse inwoners voor het vastleggen van de beleidsitems voor de stedelijke meerjarenplanning werd hierbij in rekening gebracht.

Intussen werd een aangepast plan opnieuw voorgelegd aan de buurt.

 

In het project worden volgende items meegenomen:

 

 • Tijdelijke waterberging (waterbeleid is prioritaire doelstelling).
  Een groot stuk van het terrein wordt afgegraven tot op een maximum diepte van 1 meter onder het maaiveld. Zo wordt een natuurlijk ogende waterberging gecreëerd met een opvangcapaciteit van 1200 m³. De uitgegraven grond wordt ter plaatse opnieuw gebruikt voor het aanleggen van taluds en het verhogen van het trapveld.
 • Het trapveldje blijft behouden voor lokaal voetbalplezier. Door het behoud van deze open ruimte blijft er ook voldoende plaats voor eventuele evenementen op de wijk.
 • Voor jongeren worden er verschillende ontmoetingszones gecreëerd. Zo wordt er een zitconstructie in de vorm van een amfitheater aangelegd wat uitnodigend is voor alle leeftijdsgroepen. Het houten terras dat bij nat weer over het water hangt, is zeker een aantrekkingspool. Specifiek voor jongeren wordt een ontmoetingsnest gebouwd uit gerecupereerde boomstammen.
 • Uitdagende low budget speelmogelijkheden voor de jeugd.
  De hoogteverschillen die ontstaan door het creëren van waterberging zijn voor jongeren een leuk speelelement. Door de uitgravingen ontstaan een eiland en een schiereiland die kunnen veroverd worden via een constructie van oversteekplaatsen met boomstammen, met smalle houten zigzag paden of met houten overspring vlonders die in verschillende hoogtes aangebracht worden. De nieuwe wandelpaden bieden tevens de mogelijkheid om avontuurlijke lussen te lopen via een brug of een vlonderpad.
 • Speelmogelijkheid voor kleuters.
  Er werd reeds een nieuw kleuterspeelplein geïntegreerd op de plaats van waar het vorige speelpleintje zich situeerde. De aantrekkingskracht van de speelboot is ondertussen bewezen.
 • Verder ontwikkelen van het trage wegennetwerk (prioritaire doelstelling).
  De paden die aangelegd worden in het project, creëren de verbinding tussen de diverse omliggende straten en wijken. Het gaat vooral om verlengingen van bestaande trage wegen, die door het project aan elkaar gelinkt worden.
 • Bevorderen van sociaal contact.
  De drie hierboven beschreven ontmoetingszones worden aangevuld met een tiental zitbanken die op goed doordachte locaties worden ingeplant. De aanwezigheid van een sportterrein of een evenementenweide biedt de mogelijkheid om sociaal contact bevorderende activiteiten te organiseren.
 • Onderhoud aftoetsen aan harmonisch park en groenbeheer.
  Torhout houdt zich al vele jaren aan een nulgebruik van pesticiden.
  Alle aangebrachte reliëfwijzigingen worden gerealiseerd met het oog op de mogelijkheid tot maaien met een courante zitmaaier. De nieuw aangeplante heesters worden gekozen en aangeplant in functie van streekeigenheid en hun onkruidwerende eigenschappen.
  De wegen worden uitgewerkt in dolomiet, met de bedoeling deze te laten overgroeien met gras zodat ze kunnen mee gemaaid worden in het normale maaibeheer. Op die manier ontstaan groene trage wegen die ook voor voetgangers, fietsers en zelfs voor rolstoelgebruikers heel het jaar door het nodige gebruiksgemak bieden.
  Grassen worden deels onderhouden als strak gemaaid gazon (trapveld en langs wandelpaden). Andere delen worden extensief gemaaid met een frequentie van twee tot drie beurten per jaar. De maaifrequentie en maaitijdstippen worden aangepast aan de spontane ontwikkeling van wilde planten.
  Knotwilgen worden om de zes jaar geknot. Brandhout wordt per openbare verkoop aangeboden aan de bevolking volgens het goedgekeurde reglement in de gemeenteraad. Fijn snoeihout wordt ter plaatse verhakseld en gebruikt als mulchlaag tussen de heestermassieven.
 • Stimuleren van streekeigen natuur.
  De wijk Torhout Oost bevat al heel wat groenzones die door aanwezigheid van overwegend streekeigen groen en hun specifiek milieuvriendelijk onderhoud een schat aan natuurlijke rijkdommen bevatten. Door de aanplant van streekeigen heestermassieven en knotwilgenrijen ontstaat een natuurlijke brug tussen alle omliggende groenzones. Bij de keuze van plantmateriaal willen we ook specifiek rekening houden met bijenvriendelijke struiken in het kader van ons bijenactieplan. Het extensief beheer van graszones en de grote variatie van zeer vochtige naar zeer droge zones zal resulteren in de spontane ontwikkeling van een grote plantendiversiteit.

 

De werken zullen starten begin september 2017 en zullen grotendeels worden uitgevoerd door aannemers. De vlonderpaden en het terras worden aangelegd in samenwerking met de houtafdelingen van het VTI en Eureka GO! van Torhout. De kostprijs wordt geraamd op 55.000 euro inclusief BTW. In mei 2018 willen we het vernieuwde Amazoneplein feestelijk openen!

Updated: mei 31, 2017 — 6:53 pm

Weer

Explosief
TVWESTHOEK.BE
Hof van Alexander
Zeeland
lekker en genieten
Nancy - Kapster aan huis
Westnieuws.be & copy; 2015 is een onderdeel van I.S. Media Frontier Theme