Open Monumentendag in Torhout

Op zondag 10 september staat een nieuwe editie van Open Monumentendag op het programma. Dit jaar met een nieuwe focus, vier erfgoedprijswinnaars worden in de kijker gezet, met hun verhalen als leidraad. Kom en ontdek van Torhout te bieden heeft.

 

“We willen mensen die verliefd worden op oude gebouwen aanzetten om ze slim te renoveren.  De stad renoveerde recent de site Ten Walle, ooit een bouwval, nu onze trots.  Deze Open Monumentendag bewijst dat stijlvolle oude huizen een prachtige eigentijdse invulling kunnen krijgen.  Dit is ook een oproep aan de burgers om op die moderne, creatieve manier ons erfgoed te bewaren.  Een win-winsituatie voor iedereen, beeldbepalend voor onze stad!” (L. Denolf, schepen van Cultuur)

 

De stad wil op dit gebied zijn rol duidelijk invullen : denk maar aan de inzet op erfgoed de laatste jaren en de systematische aanpak richting stadskernvernieuwing, een belangrijk gegeven voor de beeldvorming van het toekomstige Torhout.

 

Nieuwe focus

Waar in het verleden op Open Monumentendag louter gebouwen in de kijker stonden, is de focus bijgesteld. Vier erfgoedprijswinnaars in de stad én hun verhalen zijn de leidraad. We zien dit in een context: assen en pleinen die de (huidige) stad gestalte geven en waar (historische) verhalen mee verbonden zijn.

 

De editie 2017 staat in het teken van een interessant, soms wat onbekender stadsdeel, lopende van de Markt naar de Zuidstraat en Bassinstraat om via de Boeiaardstraat terug te keren naar Conscienceplein, Hofstraat en Markt, een bijna rechthoekig gegeven in de stad. Niet toevallig …

In het laatste kwart van de 19de eeuw werd een vrij groot deel van de site tussen Bassinstraat en Hofstraat verkaveld en anders ingevuld. Tot deze periode lag hier een omvangrijke tuin, eigendom van de familie de Brouckére, notabelen en grootgrondbezitters in Torhout. Met het anders invullen van de open ruimte werd de Boomgaardstraat/nu Boeiaardstraat een straat waar nieuwe ambachten zich kwamen vestigen zoals baskuulmakers, een drukker, schrijnwerkers enz. Ook in de Bassinstraat en op het Conscienceplein werden in dezelfde periode interessante statige huizen gebouwd. Uit dezelfde periode dateert trouwens ook het statige voormalige Vredegerecht dat dit stuk Torhout domineert.

 

Wat gebeurt er op Open Monumentendag 2017 in Torhout ?
Je kunt tijdens Open Monumentendag via een uitgestippelde wandeling de 4 erfgoedpanden bezoeken. Je kunt individueel op stap of met een gids. Volg de korte voordrachten rond restauratie, renovatie en wonen in de stad. De eigenaars van de woningen en gidsen zullen op vastgelegde momenten hun visie op hun restauratie brengen.

 

Op het programma
– Wandeling met gids om het half uur. Ook individuele wandelingen zijn mogelijk.

– Startpunt: Vrijetijdshuis-Oud Stadhuis

– Van 10 tot 18 uur

– Deelname: gratis

 

Welke huizen staan in de kijker op Open Monumentendag 2017?

Pand hoek Conscienceplein-Hofstraat 24, huis apotheek Decorte – Erfgoedprijs 2010

Hoekcomplex uit 1907, centrale trapgevel, neogotische en neo-Brugse inslag. Het betreft een ontwerp van architect Thierry Nolf. Het pand werd op de benedenverdieping volledig verbouwd tot apotheek met een dominante visuele positie op het Conscienceplein.

“Theophile Samyn bouwt in 1907 een statig hoekpand in neogotische stijl. Een grote centrale trapgevel en twee kleinere, ook getrapte dakkapellen links en rechts ervan doen meteen aan Brugge denken. Ontwerper is de gekende architect Thierry Nolf. Samyn’s boekhandel “In den grooten boek” en de drukkerij van “De Torhoutse Bode” krijgen in het hoekpand hun plaats. Als zijn vrouw, Elodie de Borchgrave sterft, verliest Theophile een stuk motivatie en de Bode wordt aan de familie Becelaere verkocht. Al bij het bouwen zelf was het grote huis in drie delen ingedeeld en bij de daaropvolgende verkopen gaat elk deel zijn eigen leven leiden.
Toen wij in 2003 het hoekpand zelf kochten, was onze (schoon)moeder Agnes Van Isacker wat blij: Theophile Samyn en Elodie de Borchgrave waren namelijk haar ‘bonpapa en bonne maman’.  Terug naar de oorsprong dus. Als wij dan in 2007 onze apotheek naar dit hoekpand wilden overbrengen, gingen we ook bouwtechnisch terug naar de roots: de massale etalagepartijen van de voormalige ODA-zaak werden vervangen door de hoge, smalle ramen van de originele bouw uit 1907. Ook de neo-gotische klaverfiguren boven die ramen werden, na een moeizame zoektocht naar de juiste bakstenen, weer in ere hersteld, zodat de traveeën weer aanwezig werden. De helaas verdwenen dakkapel in de hoek kon niet meer terug komen. Maar het eigentijdse trapgevelsilhouet dat in de plaats kwam, toont hoe het vroeger was en herstelt ten dele het evenwicht van het oorspronkelijk geheel. Ook bouwkundig gingen we dus zoveel mogelijk ‘back to the roots’.” (M. Decorte)

Programma:
Om 11.00 uur en 16.00 uur: 
Toelichting door Marc Decorte – aanpak pand – buitenzijde – ‘Worstelen met het gabariet’.

Pand Hofstraat 20, huis Barbier – Erfgoedprijs 2014

19de eeuws burgerhuis, bepleisterde neoclassicistische lijstgevel, in 1922 werd de winkelpui aangebracht. Het huis werd grondig gerestaureerd door de huidige eigenaars : het vervult dan ook een beeldbepalende plaats op de hoek van het Conscienceplein en de Hofstraat.

“Chancekes”

“’t is altijd spannend om een huis aan te schaffen, bij een erfgoedje zeker en wij hadden veel chance nodig. ‘T begon in september 2011 toen Hilde zaliger binnen gestormd kwam en met tranen in de ogen eerst stamelde en kort daarna tierde, dat het huisje van de Verduyntjes in de Hofstraat te koop stond. Dezelfde week moest ik willens nillens gaan kijken maar ik predikte rust en kon de gemoederen bedaren. Het werd een bar slechte herfst, winter en lente met grijze grauwe dagen en veel hemelwater. Gelukkig, want tot mijn verbazing bleef het bordje ‘Te koop’ het fiere geveltje ontsieren. Een tweede chanceke beperkte de kooplustigen, het handelspandje bleek opgenomen te zijn in de de erfgoedlijst van stad Torhout. Zo niet was het poppenhuisje al lang omgevormd tot appartementen met een gunstige ligging in het hart van Torhout, dicht bij ’t station. Ondertussen werd dochter Siska groot en volwassen. Ze keek uit naar een woonst om haar eigen leventje te leven. Raar maar waar, in maart 2012 kwam ze met traantjes vertellen over haar droomhuisje dat te koop stond. Niet toevallig maar zeker wel Hofstraat 20. Ieder man begrijpt het al ‘tegen twee vrouwen kun je niet op’. Een poosje later zat ik dus bij de notaris. En geloof me … ik was fier te mogen tekenen.

Grote restauraties werden niet uitgevoerd, enkel opsmukken, herstellen en lichte aanpassingen naar het hedendaags comfort. Het huisje moet blijven en gekoesterd worden zoals het is. Niet de woonst dient aangepast te worden aan de bewoners, neen … de bewoners moeten zich aanpassen aan de woonst. De ziel van het huisje moet geconserveerd blijven maar chapeau voor Siska. Het is niet evident om met je gezinnetje anno 2017 te leven in een poppenhuisje van honderd jaar. Maar de dag dat ze de Hofstraat verlaat is het zeker met natte oogjes. Dit zijn de helden van de erfgoedjes … de bewoners.” (S. Barbier)

 

Programma:
12.15 uur en 15.15 uur: Toelichting door Siska Barbier
: een andere aanpak (inclusief bezoek)

Pand Zuidstraat 37, huis Billiet-Tamsin – Erfgoedprijs 2016

19de eeuwse woning, voormalige café en beenhouwerij. Mooie lijstgevel met geglazuurde tegelstrips. Het pand werd door de eigenaars met erg veel respect gerestaureerd en verbouwd naar een eigentijdse stadswoning.

“Al vanaf ons 1ste bezoekje waren we verkocht: een woning met potentieel, een mooie ligging in het centrum van de stad, en toch een kleine, maar gezellige tuin. Ons doel was duidelijk: het karakter van het pand zoveel mogelijk bewaren in combinatie met het comfort van vandaag én het contrast tussen oud en nieuw uitspelen. Zoals zo vaak in een verbouwing moesten we met spijt in het hart wat meer slopen dan gewild om bouwtechnische redenen. Echter, de gevel bleef ten allen tijde het uithangbord. Alle cementtegels haalden we er manueel met kleine tuinschopjes eruit. Samen met vrienden poetsten we 1200 oude tegels op: cement afbeitelen, met een tegelsnijder de voegen verwijderen, opblinken…  We lieten de deuren vakkundig reinigen en terugplaatsen. De bureauruimte werd volledig behouden: hier voel je sfeer van vroeger! De voute werd geïntegreerd in de nieuwe leefruimte en wordt een gezellig hoekje om ’s avonds te vertoeven. De frisse kelder met tongewelf werd recent onder handen genomen en bewijst dagelijks zijn nut. We zijn erg trots op het moderne zesluik vouwraam, waardoor binnen en buiten één geheel zijn en we optimaal genieten van onze kleine stadstuin.
Wat het potentieel van de woning betrof, fronsten omstaanders soms de wenkbrauwen. En tijdens één van de vele nachtelijke uurtjes op de werf was het goed humeur al eens zoek. Omdat we zelf verbouwden, was de tijd die we spendeerden aan offertes opvragen of een keuken of badkamer kiezen slechts een peulenschil van het totaal aantal uren op de werf. Pieter ontpopte zich gelukkig tot een echte doe-het-zelver en we konden op heel veel helpende handen rekenen. Broers die te pas en onpas opgevorderd werden of ouders die maar geen genoeg kregen van verbouwen en steeds een oplossing klaar hadden. En ook onze vrienden konden meer dan genoeg delen in de ‘verbouwvreugde’.
Telkens we nu de Zuidstraat inrijden, glimmen we wat van trots. We zijn nog steeds blij dat we dit als koppel gedaan hebben! We hopen dat we veel andere koppels of gezinnen kunnen overtuigen om opnieuw naar de Torhoutse binnenstad te trekken en een verborgen parel tot hun thuis om te toveren. ” (Pieter Billiet en An Tamsin)

Programma:
10.30 uur en 14u30: Workshop Pieter Billiet-Tamsin ‘Het leven zoals het is : een mens wordt verliefd …’:
Over hoe een jong gezin kiest om in de stad te wonen en een pand ‘leefbaar’ te maken. Wat zijn de troeven van de stad, en wat zijn de troeven van de woning. Aan de hand van fotomateriaal kan je de evolutie zien van oud, verbouwingen, tot de huidige nieuwe stand van zaken. Breng gerust al je vragen mee die je hebt over renoveren.

Pand Bassinstraat 3, huis Craeynest- StockmanHerenhuis uit 1907

Ontwerp van Thierry Nolf, architect uit Torhout. Het huis werd volledig gerestaureerd door de huidige eigenaars en won de Erfgoedprijs 2012. De gevel werd vakkundig gereinigd waardoor de woning als een herkenbaar element in de Bassinstraat bewaard wordt. De vensternissen zijn duidelijk afgelijnd met gele en rode bakstenen. De twee vensters naast de voordeur en de twee er boven zijn gevangen in een sierboord die doorloopt tot in de daktrapgevel. Het huis werd ook naar 21ste  eeuwse behoeften ingericht.

“Toen we het huis kochten verklaarde iedereen ons gek. ‘Een bouwval’ ,’de wakte staat een meter hoog!’, ‘geen garage’, ‘het afbreken waard’, ’Katrien , ziet gij da zitten? Ge zijt te beklagen…’, ‘al die kosten’, enz…….Er zijn duidelijk heel wat mensen die eerder de gebreken dan de gaven zien. Laat je dus niet misleiden.
Anno 1907 : Aanpalend aan de familiale basculesfabriek bouwt Thierry Nolf een eclectische woning voor zijn vader. Na zijn dood kocht de familie Wostyn – jawel, die van de mosterd – het pand. In de loop der jaren was er op de topgevel (WO-I schade?), de achterbouw en enkele vloeren na niets meer veranderd noch hersteld. Je moet het zien zitten, maar het kon wel iets worden. We besloten het oudste gedeelte, het voorgebouw, in de oorspronkelijke staat en glorie te herstellen. De jaren-50 achterbouw mocht strak en modern zijn.
De afbraakwerven en het bouwklaar maken van de werf deden we zelf. Voor de verbouwing deden we beroep op een bouwcoördinator waar Katrien reeds ervaring mee had. Deze manier van werken overtrof alle verwachtingen. De werken schoten snel op en hij kan putten uit een pakket aannemers die hij strak aanstuurt. Wij vulden de leemtes in en hij legde ons de nodige technieken uit waardoor wij het eerste verdiep en de zolderruimte konden inrichten.
Na 7 maanden zijn we verhuisd. Zelfs de tuin was klaar, het zonnetje scheen en zo voelt het nog altijd aan. Tot 10 september. Ons dagboek van een verbouwing, met tips en tricks.” (Piet en Katrien Craeynest-Stockman)

Programma:
11.45 uur en 16.30 uur: Workshop Piet Craeynest-Stockman
: Dagboek van een restauratie

Van oud en nieuw erfgoed : Torhout werkt aan een nieuwe stad !
Vanaf het najaar van 2017 gaan we van start met de stadskernvernieuwing van Torhout. We dagen de Torhoutse burger uit om zijn stad te herontdekken via een wandelparcours met fototentoonstelling doorheen de stad.
Herontdek de stadskern van Torhout via een wandelparcours met fototentoonstelling doorheen de stad. Ontdek Torhout in Zicht, een wandeling langs de verborgen plekjes. We nemen je mee op een zwerftocht langsheen plaatsen met een geschiedenis of verhaal. Tegelijk is het ook een tocht van nieuwe kansen en onverwachte mogelijkheden, met het oog op een nieuwe toekomst.

Doe-de-Torhout-test

Om jullie ideeën over de mogelijke toekomst van Torhout op gang te brengen, werd een ‘Doe-de-Torhout-test’ ontwikkeld. Door te antwoorden op de vragen kom je te weten hoe het ideale Torhout er volgens jou in de toekomst moet uitzien. Want een nieuwe toekomst voor Torhout, dat is waar we de komende jaren, samen met jullie, werk van willen maken!

 

Fototentoonstelling midden in de stad!

Een fotoreeks toont Torhout door de ogen van Marie-Françoise Plissart. De boeiende beelden leiden je doorheen de stad, de momentopnames verbinden verhalen uit het verleden met die van de toekomst.

 

Laat je begeleiden door de wandelgids

De gratis wandelgids toont je de weg en geeft je inzicht in de stad. De gids bevat een pittig brokje historiek en heel wat leuke weetjes. De stad is er voor iedereen, dat willen we laten zien. We hopen jullie mee te nemen in een gezamenlijke tocht en een nieuw verhaal. De wandelgids is gratis te verkrijgen bij het Vrijetijdshuis (Oud stadhuis, Markt 1) en het Stadskantoor (Aartrijkestraat 11/B).

De tentoonstelling Torhout-In-Zicht staat van 15 augustus tot 1 oktober 2017 in het Vrijetijdshuis.

 

Meer informatie:

 

Vrijetijdshuis
Markt 1, Torhout
050 22 07 70
vrijetijdshuis@torhout.be
www.torhout.be en www.toerismetorhout.be

 

Lieselotte Denolf

Schepen van Cultuur

Lieselotte.denolf@torhout.be

0496 39 73 92

Updated: augustus 28, 2017 — 3:16 pm

Weer

Explosief
TVWESTHOEK.BE
Hof van Alexander
Zeeland
lekker en genieten
Nancy - Kapster aan huis
Westnieuws.be & copy; 2015 is een onderdeel van I.S. Media Frontier Theme