Blankenbergeflash

 

Stedenbouwkundige vergunningen voor de opwaardering van de Q8-site en het voorplein van de stedelijke begraafplaats werden goedgekeurd.

Burgemeester Patrick De Klerck, bevoegd voor stedenbouw:” In de recente College’s werden de stedenbouwkundige vergunningen voor enerzijds de heraanleg van de Q8-site en anderzijds de vernieuwing van het voorplein van de stedelijke begraafplaats goedgekeurd.

Deze Q8-site bevindt zich op de hoek van de Kerkstraat met de Zwarte Leeuwstraat en betreft op heden een onbebouwd perceel. Tot voor kort bevond zich hier een tankstation met bijhorende infrastructuren. Dit werd ondertussen gesloopt waarbij de site geheel wordt gesaneerd. Op de site zelf wordt verharding voorzien in functie van 8 parkeerplaatsen en 1 parkeerplaats voor mindervaliden. Deze zullen bereikbaar zijn d.m.v. een ontsluiting van 7m breed via de Zwarte Leeuwstraat. Op die manier wordt geen bijkomende hinder veroorzaakt naar de Kerkstraat toe. Naast deze functionele verharding wordt tevens een wandelpad voorzien naar de verharding die zich in het park voorziet. De overige niet-verharde delen van de site worden volledig aangelegd in levend groen. Naast enkele hoogstammige bomen die zich in een gazon zullen bevinden worden tevens diverse plantvakken voorzien in functie van vaste planten. Aan de zijde van de Kerkstraat worden ondergrondse afvalcontainers voorzien. Verder voorzien we tevens een oplaadpunt voor elektrische wagens en fietsen en een fietsenstalling.

 

Daarnaast werd tevens de heraanleg van een deel openbaar domein ter hoogte van de inkom naar het kerkhof van Blankenberge goedgekeurd. Het betreft hier een half-cirkelvormig plein dat geflankeerd wordt door de boogvormige kerkhofmuur enerzijds en de Scharebrugstraat anderzijds. Op heden is het plein aangelegd in grijze kasseien en bevinden zich een 4-tal bomen, verspreid over het plein. Op het plein wordt voornamelijk geparkeerd. De aanvraag betreft enerzijds de uitbraak van de bestaande verharding (welke opnieuw zal worden gebruikt voor de Q8-site), het rooien van de bestaande bomen en het geheel heraanleggen van het plein. De rijweg en aanpalende parkeerplaatsen worden aangelegd in oker/donkerbruin gevlamde betonstraatstenen. De overige verharding wordt eveneens uitgevoerd in dezelfde stenen maar in een vierkant formaat. Tevens wordt ruimte voorzien voor 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden. Naast de nieuwe verharding wordt tevens aandacht besteed aan levend groen. Centraal rond de toegangsweg worden 4 nieuwe hoogstammen voorzien met daarrond telkens een houten zitbank. Links en rechts van deze toegang worden 2 treurwilgen voorzien binnen een ruimere beplantingszone. Op vlak van mobiliteit wordt de site verbetert. Door gebruik te maken van verschillende materialen wordt een meer verkeersveilige toestand gecreëerd waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt voor zwakke weggebruikers en mechanisch verkeer”.

 

De heraanleg wordt voorzien tegen eind 2017 – begin 2018.

Updated: juni 1, 2017 — 8:28 am

Weer

Explosief
TVWESTHOEK.BE
Hof van Alexander
Zeeland
lekker en genieten
Nancy - Kapster aan huis
Westnieuws.be & copy; 2015 is een onderdeel van I.S. Media Frontier Theme