Blankenberge, straten krijgen nieuwe toplaag

 

 

Schepen van openbare werken Patrick De Klerck: ”De wegenis voor de Forthoekstraat, W. Tellstraat, Sint-Elooistraat, Uitkerkestraat, Dumonstraat, R. Novarumstraat en de Nieuwpoortstraat wordt gekenmerkt door tekenen van ouderdom: eroderend beton, barsten in de straat, … Het stadsbestuur wenst dan ook de nodige maatregelen te nemen om het comfort van de bewoners en de weggebruikers te verbeteren. Uit controle van de onderliggende riolering, volgt dat deze nog in goede staat is, waardoor geopteerd wordt om enkel de toplaag (van beton) te vervangen door een asfaltlaag. Dit heeft als voordeel dat door relatief beperkte werken en hinder, de kwaliteit en het gebruiksgemak voor vele jaren kan worden verzekerd. Volgende fases zullen worden doorlopen: affrezen van de bestaande toplaag, herstellen van verzakte rioolslikkers, aanbrengen van een nieuwe toplaag, zagen van zetvoeten en vernieuwen van de belijning.

Volgende straten zullen achtereenvolgend vernieuwd worden: Forthoekstraat, W. Tellstraat, Sint-Elooistraat, Uitkerkestraat, Dumonstraat, R. Novarumstraat en nadien de Nieuwpoortstraat. Zowel tijdens als na het frezen blijft de doorgang in de straat en de toegang tot de garages gegarandeerd. Na het frezen worden de verzakte rioolslikkers aangepakt, wat plaatselijk wat hinder kan veroorzaken, doch waarbij de straat toegankelijk blijft voor het verkeer.

Tegen eind september/begin oktober wordt verwacht dat deze voorbereidende werken achter de rug zullen zijn, waarna de eigenlijke asfaltering volgt. Het exacte tijdstip van de asfaltering wordt nog meegedeeld en is afhankelijk van de vordering der werken, de weersomstandigheden en de coördinatie met andere werken op het openbaar domein. Verwacht wordt dat de asfaltering enkele dagen zal duren. Gedurende deze periode is er geen doorgang in de straat mogelijk (enkel op het voetpad).

De werken starten op maandag 4 september 2017.

Verder zullen ook diverse bomen in de Forthoekstraat, de Rerum Novarumstraat, de Sint-Elooistraat, de Uitkerkestraat en de Willem Tellstraat gerooid worden en het voetpad rondom de bomen zal waar nodig worden hersteld. Er zal nog een plaatsbezoek worden uitgevoerd om de situatie per boomput te onderzoeken. ”

Updated: september 1, 2017 — 1:45 pm

Weer

Explosief
TVWESTHOEK.BE
Hof van Alexander
Zeeland
lekker en genieten
Nancy - Kapster aan huis
Westnieuws.be & copy; 2015 is een onderdeel van I.S. Media Frontier Theme