Zelfstandigen komen samen om te horen hoe het zit met de toekomstige werken Zuidwestelijke omleidingsweg Diksmuide .

Woensdag kwamen er maar liefst een 40 tal zelfstandigen die zich vooral bevinden op het industriegebied in Kaaskerke hoe en wat ze zullen moeten doen tijdens de werken die zullen plaats vinden voor de 2de fase van de verbindingsweg.

dat het niet naar de wens is van deze mensen konden wij horen op de zitting die plaats vond in de toonzaal van garage Lagrou. Veel mensen zullen moeten een omweg maken met hun vrachtwagens van zo’n 20 à 25 km. wie vanuit Kaaskerke met de vrachtwagen naar Roeselare wil zal moeten omrijden via de afrit van Nieuwpoort, dan richting Brussel op de E40 om dan de afrit te nemen in Middelkerke en zo via de Oostende baan terug op de baan te komen naar Roeselare.

de werken zullen starten op 16 augustus en zullen in de eerste fasen klaar zijn in Oktober. tot dan zal er een beurtelingse doorgang zijn aan de Delaize waar de nieuwe rotonde komt.

Van oktober tot juni 2023 zal er dan geen doorgang meer zijn in beide richtingen. Er zal een omleiding voorzien worden voor de mensen die vanuit Roeselare komen met auto en vrachtwagen via de dodengang.

De opmerking van de mensen die met de vrachtwagens rijden werd er gezegd als er nu nog geen dodenhoek ongevallen zijn gebeurt in Diksmuide zal dit nu hoogst waarschijnlijk nu wel gebeuren aan de brug over de IJzer. de vrachtwagens moeten indraaien en kunnen niet zien of er fietsers zullen op het fietspad rijden.

de economische last die wij zullen moeten dragen zal niet te onderschatten zijn. kilometer taks voor ons vrachtwagenchauffeurs en dan weten dat wij maar 8u mogen rijden, hoeveel tijd zullen wij niet verliezen. Nu de brandstofprijzen altijd maar stijgen is dat voor ons een meerprijs dat wij zullen moeten doorrekenen naar de klanten.

Ook hebben wij uitzonderlijke vervoeren maar daar hebben ze zeker geen rekening mee gehouden want met die vervoeren mogen wij niet over de autosnelweg.

Wat met de tractoren langs waar zullen zij moeten rijden want langs de Dodengang zal er maar eenrichtingsverkeer zijn.

Frederik Vervaecke die aanwezig was voor het Agentschap van Wegen en Verkeer kon enkel antwoorden met ik zal al jullie suggesties meenemen.

ook wist Frederik te vertellen dat er op 2 juni een uiteenzetting is voor alle mensen van Diksmuide met de uitleg hoe alles zal verlopen tijdens de werken.

Het ontwerp in beeld

Er komt een nieuw kruispunt op de Woumenweg (N369) (1), ten zuiden van de kruising met de Eikhofstraat. De nieuwe omleidingsweg loopt ten zuiden van industrieterrein Heernisse. Aan het industrieterrein komt een nieuw kruispunt met verkeerslichten (2). Dan loopt de weg via een nieuw te bouwen brug over de Ijzer (3) en een nieuwe tunnel onder de spoorweg (4), langs de IJzertoren om uit te komen op een nieuwe rotonde aan de Kaaskerkestraat (5).

Aandacht voor fietsers

In de buurt van de nieuwe omleidingsweg liggen twee fietspaden: de Frontzate en het fietspad op de oude spoorlijn. Die worden verbonden via een koker over de Vlavaart. Parallel met, maar los van het spoor wordt het fietspad over de omleidingsweg geleid, om dan aansluiting te vinden met het fietspad op de oude spoorwegberm. Er komt een fietstunnelkoker aan de oostzijde van de weg onder de spoorlijn voor de verbinding tussen Kaaskerke en Woumen. Vanaf de fietstunnel onder het spoor loopt het dubbelrichtingsfietspad verder langs de oostzijde van de omleidingsweg. Het fietspad wordt geleid over de nieuwe brug over de IJzer. Voor de brug over de IJzer komt er een aftakking van het fietspad naar de IJzerdijk en voorbij de brug komt er een aftakking naar het bedrijventerrein Heernisse. Het fietspad langs de omleidingsweg sluit verderop aan op de N369 Woumenweg.

Vlotte doorstroming op de omleidingsweg 

De nieuwe omleidingsweg wordt pas aantrekkelijk wanneer een vlotte doorstroming verzekerd is . Daarom worden de kruispunten op de omleidingsweg zo ingericht dat ze een vlotte doorstroming bevorderen:

  • Ter hoogte van de aansluiting met de Kaaskerkestraat (N35) komt een nieuwe rotonde.
  • Ter hoogte van het toekomstige bedrijventerrein van de WVI op de Vlavlakte komt een voorrangsgeregeld kruispunt.
  • Ter hoogte van de spoorlijn komt een tunnel voor voertuigen.
  • De Kapellestraat wordt niet verbonden met de omleidingsweg. Daarom wordt er een nieuwe verbinding gemaakt tussen de Kapellestraat en de IJzerdijk. Die krijgt de naam Marie Declerckstraat, genoemd naar Marie-Therèse Declerck, ook gekend als ‘Mietje Boeuf’, een van de soldatenmoeders uit de Eerste Wereldoorlog.
  • Ter hoogte van de IJzerdijk en de IJzer komt een grote vaste brug over beide.
  • Ter hoogte van de industriezone Heernisse komen verkeerslichten op de omleidingsweg.
  • Ter hoogte van de aansluiting met de Woumenweg (N369) komen op elkaar afgestelde verkeerslichten voor een vlotte doorstroming, onder andere richting Eikhofstraat.
  • Na de aanleg van de omleidingsweg zal ook de bestaande Esenweg (N35) opnieuw worden ingericht zodat die weg minder aantrekkelijk wordt voor zwaar en doorgaand verkeer. Op die manier krijgt zwaar en doorgaand verkeer een extra stimulans om voor de omleidingsweg te kiezen en niet langer het stadscentrum te doorkruisen.