Zeeuws – Vlaanderen : nieuwe locatie kunstwerk Broden en Vissen

Gistermiddag maakten burgemeester Marga Vermue, kunstenaar Johnny Beerens en Martin Verbrugge de nieuwe locatie van het kunstwerk Broden en Vissen bekend. De muurschildering van Johnny Beerens verhuist dit najaar naar het terrein van Verbrugge Terminals in Terneuzen. De silo op het terrein biedt een passend decor voor het kunstwerk van 25 bij 20 meter (bijna 500 m2). Het kunstwerk krijgt zodoende een nieuwe plaats in Zeeuws-Vlaanderen en blijft in zijn geheel behouden. Projectontwikkelaar Van der Poel, de gemeente Sluis en kunstenaar Johnny Beerens zijn in gesprek om na afronding van de plannen in het Havengebied Breskens een nieuw kunstwerk te plaatsen.

Het kunstwerk is momenteel op de graansilo in Breskens te zien. Door de aanstaande sloop van de silo voerden Johnny Beerens en de gemeente Sluis gezamenlijk een verkenning uit naar een alternatieve locatie. De zoektocht richtte zich in de eerste instantie op een locatie in Breskens en de gemeente Sluis en eindigde in Terneuzen. De silo van Verbrugge is de enige locatie die geschikt is voor de volledige herplaatsing van het kunstwerk.

Blij met de nieuwe bestemming
Burgemeester Marga Vermue: “Het is uiteraard jammer dat het beeldbepalende kunstwerk uit Breskens en dus uit de gemeente Sluis verdwijnt. Maar de silo in Terneuzen is een mooi alternatief. Het kunstwerk blijft hiermee behouden voor Zeeuws-Vlaanderen en ook het prachtige kunstwerk zelf blijft hiermee intact. Dat was voor ons een belangrijk uitgangspunt.” De kunstenaar is zelf intensief betrokken geweest bij de zoektocht naar een alternatieve locatie en is tevreden dat zijn muurschildering een nieuwe plek krijgt. Johnny Beerens: “Natuurlijk vind ook ik het jammer dat het totale kunstwerk, de symbiose tussen graansilo en schildering bij de vissershaven, niet geïntegreerd kon worden in de nieuwbouwplannen. Maar ik ben blij dat er uiteindelijk een nieuwe bestemming voor mijn muurschildering is gevonden”.

Planning herplaatsing
De gemeente Sluis blijft eigenaar van het kunstwerk. Het kunstwerk wordt in bruikleen gegeven aan een door de heer Verbrugge aan te wijzen vennootschap. De muurschildering wordt dit najaar gereinigd en gedemonteerd door projectontwikkelaar Van der Poel. Hierna vindt de verhuizing naar Terneuzen plaats en wordt het kunstwerk door Johnny Beerens gerestaureerd op het terrein van Verbrugge Terminals. Afhankelijk van de voortgang is het streven om het kunstwerk in de loop van 2022 op de silo in Terneuzen te bevestigen. De heer Verbrugge geeft aan: “Als je geloof hebt in je zaak kun je vele monden voeden. Dat is voor mij als werkgever wat het verhaal van de vijf broden en de twee vissen onder meer te zeggen heeft. Johnny Beerens gaat zijn indrukwekkende kunstwerk bij Verbrugge restaureren, waarna het een voor iedereen zichtbare ereplaats krijgt. We zullen ons er nog vele jaren door laten inspireren. Ik noem dit een uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking, waaraan wij graag de nodige financiële en operationele ondersteuning geven.”


Over Broden en Vissen
Beerens over zijn werk Broden en Vissen: “Broden en Vissen op de graansilo bij de vissershaven in Breskens zijn metaforen van onze cultuur, als relieken uitgestald in een reusachtige reliekschrijn. Een ode aan de vruchten van de aarde. Een monumentale muurschildering waarin vorm en betekenis volledig samengaan. Geen louter decoratieve muurversiering. Ook geen kunst als (religieuze) boodschap of verhaal. Weliswaar een verwijzing naar de wonderbaarlijke spijziging, maar uitgewerkt tot een autonoom beeld met meerdere betekenislagen en niet als illustratie van het verhaal. Met het werk wordt vooral de wereld van de visserij naast de silo en die van de landbouw, van het graan, in de silo met elkaar verweven. Toen ik in 1995 het ontwerp maakte en het voorstel indiende om de graansilo te beschilderen was deze nog volledig operationeel. Tijdens de uitvoering van de schildering in 1997 moest ik mij haasten om juist op tijd klaar te zijn voordat de eerste gerst werd binnengebracht. In de loop der tijd is de silo buiten bedrijf gesteld en is ook de wereld van de visserij ernaast inmiddels veranderd. De silo is zodoende nu niet enkel een industrieel pand, maar is in de loop der jaren steeds meer verworden tot een gebouw van landbouw en visserij”. Het kunstwerk is in 1997 gerealiseerd naar idee en ontwerp van Johnny Beerens, in opdracht van de gemeente Sluis.