Woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout is coronavrij. Laatste 4 bewoners verlaten cohorte-afdeling.

Op 10 april startte het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus een speciale cohorte-afdeling waar bewoners die positief testten op covid-19 de beste zorgen kregen. Deze ochtend mochten de laatste 4 bewoners de afdeling verlaten. Dit betekent dat het woonzorgcentrum op vandaag coronavrij is. Een mooi en hoopgevend moment voor het woonzorgcentrum.

Met de laatste 4 bewoners die de cohorte-afdeling verlaten, zijn er momenteel 21 positief getestte bewoners genezen verklaard. In de strijd tegen het coronavirus hebben we helaas van 7 bewoners afscheid moeten nemen.

Hoopgevend moment voor bewoners en personeel

Na het vertrek van deze bewoners naar hun eigen kamer werd het team dat zich voorbije 2 maanden met hart en ziel heeft ingezet, getrakteerd op een brunch. Bewoners, personeel en de directie kregen het de voorbije periode zwaar te verduren. Dit is voor ons allen dan ook een kwetsbaar positief moment. Samen kijken we hoopvol uit naar de toekomst.

3 uitbraakclusters

Als we terugkijken op de voorbije periode waren er 3 uitbraakclusters. Dankzij de intensieve samenwerking en medewerking van de coördinerend raadgevend arts (CRA), AZ Delta en de triageartsen werden deze vroeg gelokaliseerd en kon er snel en accuraat ingegrepen worden en een verdere verspreiding vermeden worden. Om deze crisis in goede banen te leiden werd half maart een stuurgroep opgericht binnen het woonzorgcentrum die dagelijks samenkwam zodat continu de nodige aanpassingen konden worden gedaan. Vaak moest er snel geschakeld worden, wat een grote inspanning vroeg van zowel personeel als hun leidinggevenden.

Cohorte-afdeling blijft stand-by

Ondanks alle versoepelde maatregelen moeten we in het woonzorgcentrum alert blijven. In samenspraak met de coördinerend raadgevend arts werd beslist om de speciale cohorte-afdeling stand-by te houden, weliswaar op een andere locatie binnen het woonzorgcentrum. We hopen uiteraard dat we deze niet terug nodig zullen hebben.

Dr. Els Coenegrachts, coördinerend raadgevend arts WZC Sint-Augustinus, die samen met de directie en de stuurgroep de crisis dagelijks in goede banen heeft geleid: ‘De keuze voor een speciale covid-afdeling heeft levens gered. Ik heb vertrouwen voor de komende maanden in de wetenschap dat ik indien nodig op iedereen kan rekenen.’*