Wil je lid worden van de Stedelijke Sportraad van Torhout ?

Een nieuwe legislatuur betekent een nieuwe sportraad. Wil je lid worden van de Stedelijke Sportraad van Torhout? Aarzel niet om aan te sluiten!

Nu de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, worden de adviesraden opnieuw samengesteld.
Ben je geïnteresseerd in het sportbeleid van de stad, actief binnen de sportwereld, wil jij jouw sportvereniging vertegenwoordigen binnen de sportraad… en wil je samen met de sportraad adviezen verlenen over het sportbeleid in de stad? Twijfel dan niet om lid te worden van de Stedelijke Sportraad van Torhout.

De Stedelijke Sportraad bestaat uit 4 instanties, de Algemene Vergadering, Raad van Sportambassadeurs, het Dagelijks Bestuur en werkgroepen.

De Algemene Vergadering staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in sportbeleid, die sport met een brede kijk bekijkt, die geïnteresseerd is in wat er leeft in Torhout… Het hoofddoel van de Algemene Vergadering is om mensen samen te brengen rond sport en informatie uit te wisselen over de evoluties in het Vlaamse en Torhoutse sportlandschap.

De Raad van Sportambassadeurs wordt verkozen uit alle kandiderende leden door de Algemene Vergadering. De Raad bestaat uit minimum 7 en maximum 13 leden, waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter. Binnen de Raad van Sportambassadeurs wordt er gestreefd naar een gendergelijkheid, dat wil zeggen dat minimum 1/3 van het andere geslacht moet zijn. De Raad van Sportambassadeurs verleent advies over sport aan het stadsbestuur. Sportambassadeurs hebben een ruime interesse in het algemeen sportbeleid van de stad en denken hierover mee over de clubgrenzen heen.

De dagelijkse werking van de Stedelijke Sportraad ligt in handen van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.
Werkgroepen worden opgericht naar gelang de noden om een specifiek thema of onderwerp grondiger te onderzoeken en zo gefundeerd adviezen te kunnen afleveren aan het stadsbestuur.

Ben je geïnteresseerd om bij te dragen aan het sportbeleid in Torhout en lid te worden van de Stedelijke Sportraad? Stel je dan zeker kandidaat vóór 6 mei 2019 via www.torhout.be/sportraad.