Week van de korte keten (14 – 22 mei) geopend in Jabbeke

Op 14 mei werd de vijfde Week van de Korte Keten officieel geopend op Kaas- en Zuivelboerderij het Baliehof in het West-Vlaamse Jabbeke. Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Voeding, en Bart Naeyaert, gedeputeerde Landbouw van de provincie West-Vlaanderen, gaven het startschot aan de feestweek.

Startschot vijfde editie

Al voor de vijfde keer werkten de Vlaamse provincies, het Departement Landbouw & Visserij, het Steunpunt Korte Keten en VLAM in nauw overleg samen voor de organisatie van de Week van de Korte Keten. Bedoeling is de verschillende vormen van korte keten in Vlaanderen bekender te maken en het succes ervan te vergroten.

De initiatiefnemers zijn opnieuw zeer actief geweest om van de lustrumeditie een eclatant succes te maken. Er werd een knap palet aan deelnemers bekomen die het publiek een inspirerend bezoek zullen bezorgen. De producenten werkten tal van formules uit: van de traditionele opendeurdagen, proeverijen, wandel- en fietstochten tot concerten op de boerderij en een maaltijdbox met producten recht van bij de boer. Centraal staat natuurlijk het unieke verhaal dat elke producent te vertellen heeft over zijn bedrijf. Alle deelnemers in jouw streek zijn makkelijk te vinden op www.weekvandekorteketen.be/agenda.

Hoevezuivel in Jabbeke

De perslancering gebeurde op Kaas- en Zuivelboerderij het Baliehof in Jabbeke. Schepen van toerisme van Jabbeke Chris Bourgois en schepen van korte keten Claudia Coudeville waren ook aanwezig. Zaakvoerders Luc, Krista en Sofie Callemeyn gebruiken de melk van hun 90 koeien voor de ambachtelijke bereiding van verse hoeveproducten, desserts en lekkere boerenkazen. Ze verkopen deze rechtstreeks aan de eindconsument via hun webshop, hun hoevewinkel en op de markt.

Strategische visienota Korte Keten

Minister Crevits wil de korte keten versterken en heeft de visienota “Meer korte keten op en rond de tafel” klaar. Deze visietekst is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partners nl. het Departement Landbouw en Visserij, VLAM, ILVO, Steunpunt korte keten, Boerenbond, ABS, Groene Kring, jong ABS, Bioforum, CSA-Netwerk Vlaanderen en de Korte keten Alliantie.

Deze strategische visienota legt de basis voor een gerichte ondersteuning van de korteketenlandbouwer. Via samenwerking tussen verschillende actoren betrokken bij korte keten worden knelpunten aangepakt, kennis samengebracht en acties uitgerold.

MEER KORTE KETEN: Vandaag realiseert één op de zeven Vlaamse landbouwers een deel van zijn omzet via korte keten. Met alle doelstellingen en acties vermeld in deze visienota, is de ambitie om het aantal korteketenlandbouwers te laten toenemen tot één op de vijf actieve landbouwers tegen 2027.

MEER KORTE KETEN OP DE TAFEL: De omzet van korte keten willen we met acties uit deze visie laten toenemen door enerzijds in te zetten op de consument via informeren en sensibiliseren, en anderzijds de rendabiliteit op korteketenbedrijven te verhogen. Via opleiding en advies willen we landbouwers ondersteuning bieden aan alle aspecten van een goede bedrijfsvoering op het bedrijf. Onder het motto “meten is weten”, behoort daar ook inzicht bij in bedrijfseconomische cijfers bij. Vandaag zijn zowel ILVO, het Steunpunt korte keten en het departement Landbouw en Visserij al gestart met het verzamelen van gegevens om een analyse van de kosten, opbrengsten en andere financiële kengetallen uit te voeren. Er is een grote variatie aan korteketenbedrijven en afzetkanalen. Op korte termijn willen we een aantal typische korteketensectoren analyseren wat betreft economische resultaten. Deze kunnen korteketenlandbouwers of zij die willen met starten met korte keten, helpen om weloverwogen keuzes te maken.

MEER KORTE KETEN ROND DE TAFEL: Een belangrijk aspect dat doorheen deze visienota loopt is samenwerking, kennisdeling en overleg tussen verschillende actoren. Via samenwerking kunnen nieuwe afzetvormen ontstaan, kunnen korteketenlandbouwers samen online vermarkten, kunnen logistieke en distributievraagstukken opgelost worden, kunnen wettelijke knelpunten uitgeklaard worden.

Toelichting bij de korte keten in Vlaanderen en enkele cijfers

Wat ?
Korte keten wordt in de eerste plaats geassocieerd met de hoevewinkel, maar het is veel meer dan dat. Korte keten omvat ook boerenmarkten, zelfpluktuinen, automaten op de hoeve, afhaalpunten, groenteabonnementen, webwinkels, voedselteams, buurderijen, CSA-boerderijen en coöperaties. Niet alle vormen zijn even gekend. Toelichting over deze verschillende vormen vind je op www.rechtvanbijdeboer.be.

Waarom ?
Vlaamse consumenten kopen in de korte keten omdat ze er persoonlijke voordelen in zien. Ze waarderen het persoonlijk contact met de producent, vinden het leerrijk, authentiek en handig.

Wat vind je in de korte keten ?
Het aanbod in de korte keten is bijzonder uitgebreid : aardappelen, groenten fruit, vlees, zuivel, eieren, verwerkte producten,… Producenten breiden hun aanbod vaak uit met producten van andere producenten. Eén product op vijf in de korte keten is van biologische oorsprong.

Belang
De coronacrisis heeft een grote maar tijdelijke invloed gehad op waar we eten en kopen. De verkoop in de korte keten steeg sterk in 2020. In 2021 hernam de Vlaming zijn oude gewoontes en viel de omzet in de korte keten terug. De omzet van hoeveverkoop in 2021 in Vlaanderen bleef met 82 miljoen euro niettemin 18% hoger dan in 2019, vóór de coronacrisis. Uitgebreide toelichting over de bestedingen in de korte keten vind je op vlam.be/kennisbank.be.