Vrijstelling belsting op terrassen van horecazaken in Torhout

Steun voor lokale ondernemers
Herziening lokaal belastingreglement op terrassen van horecazaken
De lokale horeca heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis en de hinder door de stadskernvernieuwing. Daarom keurde de gemeenteraad van 20 december een herziening van het lokale belastingreglement op de terrassen goed om de fiscale last voor de getroffen ondernemers te reduceren.

Naast de impact van de coronacrisis ondervindt de horeca ook heel wat hinder door de uitvoering van de stadskernvernieuwing.

Daarom besliste het Lokaal Bestuur Torhout om – net zoals vorig jaar – voor het belastingreglement inzake de belasting op terrassen van horecazaken een vrijstelling te verlenen voor 2021.