Voormalige site recyclagepark in Handzame wordt groen Spoorpark


Handzame krijgt er in de nabije toekomst een stukje groene ontspanningsruimte bij. Achter de Chirolokalen, in een zijvertakking van de Kronevoordestraat, wordt het vroegere terrein van het recyclagepark omgevormd tot het Spoorpark. De gemeenteraad keurde daarvoor maandagavond het bestek en de wijze van aanbesteden goed.
Jarenlang trokken de inwoners van Kortemark naar Handzame om er hun afgedankte spullen naar het recyclagepark te brengen. De site was echter nogal smal en zeker bij de introductie van het diftarsysteem bij alle recyclageparken bleek het praktisch onmogelijk geworden om nog op dezelfde locatie te blijven. Intussen beschikt Kortemark al enkele jaren over een ruim nieuw recyclagepark langs de Staatsbaan.
De vorige locatie kreeg sindsdien nog niet echt een waardige nieuwe invulling. Het gemeentebestuur nam het wel op in de beleidsplannen voor deze legislatuur en laat werk maken van de realisatie van het zogenaamde Spoorpark: een plek waar kinderen kunnen spelen, maar waar iederéén even kan verpozen. Vlakbij ligt tegenwoordig immers ook een veilig en rustig berijdbaar fietspad, dat zich via de Krekebekestraat uitstrekt tot in de tuin achter het gemeentehuis van Kortemark. Fietsers en wandelaars krijgen op deze manier dus een extra rustpunt, want vanuit Handzame kan je vervolgens ook nog weer met de fiets langs hetzelfde veilige en rustige Krekedalpad verder tot in het centrum van Zarren.
Ontspannen of inspannen
Beginnend achter het Chirolokaal komt er een afgescheiden zone met parkeerplaatsen, met daarachter een eerste stuk recreatief groen met een picknickbank en een waterspeelplaats met handpomp. Aansluitend kan je dan weer terecht op een verhard multisportveld en een ruime strook grasland met extra picknickbank. In het achterste stuk vinden de bezoekers tot slot een aantal fit-o-metertoestellen, verspreid opgesteld tussen kleine bosjes en struiken. Het plan voorziet ook in een stuk of 20 nieuw aan te planten bomen, verspreid over het hele Spoorpark.
Het project ‘Spoorpark’ wordt gesubsidieerd door Platteland Plus, een initiatief van de Vlaamse overheid. Kortemark betaalt hierin zelf nog een kleine 246.000 euro inclusief btw. Bedoeling is de effectieve werken zo snel mogelijk na de toewijzing te starten, vermoedelijk begin april. Er is een uitvoeringstermijn van 60 werkdagen voorzien.