Vlaams minister van Wer Hilde Crevits : Kwetsbare werkzoekenden krijgen gespecialiseerde begeleiding naar werk

k

Vanaf 1 augustus starten in de vijf Vlaamse provincies projecten om kwetsbare werkzoekenden naar een job te begeleiden. Tot eind 2022 wordt de individuele begeleiding door werk- en welzijnsbemiddelaars van VDAB aangevuld met groepstrajecten door gespecialiseerde partners. Samen zetten ze in op welzijnsproblematieken die een duurzame stap richting werk verhinderen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits voorziet hiervoor in 2,5 miljoen euro.

In Vlaanderen is er een groep werkzoekenden die kampt met armoede en sociale uitsluiting. Doordat ze problemen ervaren in verschillende levensdomeinen zoals bijvoorbeeld wonen, mobiliteit of zelfbewustzijn, kunnen ze moeilijk de stap zetten richting een duurzame job. Voor een succesvol traject naar werk is het daarom belangrijk dat ze weer greep krijgen op hun leven. Dit vraagt een aangepaste brede inclusieve begeleiding. De VDAB heeft hiervoor gespecialiseerde werk- welzijnsbemiddelaars in dienst.

In de praktijk blijkt dat het traditionele individuele aanbod vanuit VDAB niet altijd voldoende is. Sommige werkzoekenden hebben ook nood aan een netwerk en groepsbegeleiding. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits lanceerde hiervoor in het voorjaar een ESF-oproep. Vanaf 1 augustus bieden gespecialiseerde partners groepstrajecten aan in samenwerking met de werk-welzijnsbemiddelaars van VDAB voor meer dan 700 kwetsbare werkzoekenden in Vlaanderen. Voor de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant gaat het om de vzw Groep Intro, voor Antwerpen gaat het om een samenwerking met Randstad.

Samen bekijken zij welk traject de werkzoekende nodig heeft. Ze kijken ook of er nood is aan kinderopvang, een woning, etc. om de stap naar werk te kunnen zetten. Dat gebeurt in samenwerking met bestaande organisaties zoals het OCMW, CAW’s, sociale verhuurkantoren of justitie-assistenten. Uit projecten in het verleden is gebleken dat dergelijke trajecten deze groep mensen effectief naar werk kunnen toeleiden.

Projecten per provincie:

ProvincieprojectnaamprojectorganisatieBudget
West-VlaanderenVersterking van werk-welzijnsbegeleiding in WVLGROEP INTRO VZW498.143
Oost-VlaanderenVersterken van de werk-welzijnsbemiddeling OVLGROEP INTRO VZW499.467
LimburgVersterking van werk-welzijnsbegeleiding in LIMGROEP INTRO VZW499.773
Vlaams-BrabantVersterking van de werk-welzijnsbegeleiding – Vl-BrGROEP INTRO VZW500.000
AntwerpenSamen naar Werk!Randstad Belgium482.244
TOTAAL2.479.628

In totaal wordt er in bijna 2,5 miljoen euro Vlaamse en Europese steun voorzien.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Met dit project bieden we de meest kwetsbare groep werkzoekenden in onze samenleving professionele begeleiding naar werk. Deze werkzoekenden staan voor specifieke uitdagingen en kampen vaak met bijkomende welzijnsproblemen. Daar zetten we extra op in om hen duurzaam aan het werk te helpen. Werk emancipeert en geeft hen kansen om uit de armoede te raken. VDAB werkt daarvoor samen met gespecialiseerde partners.”