Vlaams minister van onderwijs Crevits : Extra genadejaar voor scholen gewoon basisonderwijs

Scholen of vestigingsplaatsen in het gewoon basisonderwijs die te weinig leerlingen tellen, krijgen vanaf volgend schooljaar twee genadejaren in plaats van één. Dat heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist. Dankzij deze maatregel kunnen verschillende buurtscholen verder open blijven.

Gewone basisscholen die te weinig leerlingen tellen kunnen vanaf volgend schooljaar net als het buitengewoon onderwijs rekenen op twee genadejaren.

Basisscholen zijn bij uitstek buurtscholen. Er zijn er in Vlaanderen en Brussel 2600 basisscholen en bijna 3.800 vestigingsplaatsen. De regelgeving voorziet dan ook heel wat om een basisschool een echte buurtschool te laten zijn. In dunbevolkte gebieden bijvoorbeeld hebben scholen minder leerlingen nodig om in aanmerking te komen voor subsidies. Er zijn in het gewoon basisonderwijs drie categorieën: voor gemeenten met minder dan 75 inwoners per vierkante kilometer, voor gemeenten met 75 tot 500 inwoners en voor gemeenten met meer dan 500 inwoners per vierkante kilometer. Een basisschool kan zo al met 24 leerlingen blijven bestaan. En wanneer die school ver van alles af ligt, volstaan 16 leerlingen.

Als een school op de jaarlijkse teldag van 1 februari dan toch onvoldoende leerlingen heeft, voorziet de regelgeving in één genadejaar. In dat jaar kunnen ze extra leerlingen proberen aan te trekken zodat de school verder kan blijven bestaan. In het gewoon basisonderwijs is er één genadejaar, in het buitengewoon basisonderwijs zijn er twee genadejaren. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist om ook in het gewoon basisonderwijs twee genadejaren mogelijk te maken. Door deze beslissing kunnen de leerlingen van verschillende kleine basisscholen in hun vertrouwde school terecht.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Scholen spelen een belangrijke rol voor het lokale buurt- en dorpsleven. School wordt gemaakt dichtbij de plaats waar ouders met hun kinderen wonen, zeker in het basisonderwijs. We hebben in Vlaanderen en Brussel op dat vlak een rijke traditie met 2.600 basisscholen en bijna 3800 vestigingsplaatsen. Heel af en toe gebeurt het dat er te weinig leerlingen zijn, dan krijgt een school één genadejaar. Vandaag hebben we beslist om een extra genadejaar in te voeren voor scholen in het gewoon basisonderwijs. In het buitengewoon basisonderwijs was dat al langer zo.”