Vlaams minister Lydia Peeters en burgemeester Jean Marie Dedecker zetten eerste spadesteek voor nieuw casino

Toespraak Jean Marie Dedecker

Toespraak minister Lydia Peeters

Meteen ingrijpende werken, maar zo weinig mogelijk overlast

Eind januari is aannemer TM Casino Furnibo-Democo gestart met de werken aan het casino in Middelkerke. Zowel het gemeentebestuur als het bouwteam zetten alles op alles voor een vlot verloop van de werken en zo weinig mogelijk overlast. Vandaag bracht Vlaams minister voor Openbare Werken Lydia Peeters een bezoek aan de werf om een symbolische eerste spade in de grond te steken.

Versteviging van de bouwput

Na het beveiligen van de werf en het optrekken van een soort veiligheidsduin zijn de eerste werffases meteen de meest ingrijpende. Guy De Meyer van bouwheer Debuild BV licht toe: “Op dit moment bereiden we het uitgraven van de bouwput voor en voeren we de beschoeiingswerken uit. Vergeet niet dat er een ondergrondse garage onder het project komt. Dat vereist toch de nodige diepte. Gelukkig plaatsen we die beschoeiing met ‘cutter soilmixing’, waarbij we in één beweging de bouwput omzomen met een betonwand die we maken met een mengsel van grond, water en cement. Daarmee beperken we de overlast drastisch, want we hoeven geen damplaten in de grond te trillen en we hergebruiken meteen de uitgegraven grond. Geen trillingslast en drukke aan-en afvoer van vrachtwagens dus.”

“De eerste fases zijn ingrijpend, maar relatief kort”

Guy De Meyer, projectbegeleider Debuild BV

Voorkomen, beheersen en bijsturen

De werken worden uitgevoerd door TM Casino Furnibo-Democo, een samenwerking tussen aannemersbedrijven Furnibo uit Veurne en Democo uit Hasselt. “We werken al enkele jaren samen en onze bouwprojecten zijn steeds een succes gebleken. Dat zal nu niet anders zijn”, zegt Steven Maeyaert, CEO van Furnibo. “Een grote focus van ons is om een buurt altijd zoveel mogelijk van overlast te besparen. Daarom hebben we ook nu een uitgebreid ‘minder hinder’-plan voorzien.”

Zo zullen de aannemers bijvoorbeeld nieuwere, stillere machines inzetten en passen ze waar mogelijk geluidsarme technieken toe. “Om de rust in de buurt te respecteren, werken we ook zoveel mogelijk tijdens de week en met vaste uren”, zegt Frederik Bijnens, algemeen directeur van Democo. “Daarnaast hechten we ook veel aandacht aan het proper houden van de omgeving, vlotte mobiliteit, veiligheid en goede communicatie met de buurt. Bouwen zonder lawaai of enige overlast is niet mogelijk, maar we kunnen er wel alles aan doen om die sterk te beperken.”

“We doen er alles aan om hinder te beperken door die enerzijds te voorkomen en anderzijds zoveel mogelijk te beheersen. We blijven ook communiceren met de buurt, zodat we indien nodig tijdig kunnen bijsturen. 

Steven Maeyaert (CEO Furnibo) en Frederik Bijnens (Algemeen directeur Democo)

Dankbaar voor begrip

Burgemeester Jean-Marie Dedecker is vooral tevreden dat de werken op tijd zijn gestart. “Het is in ieders belang dat de werken zo vlot mogelijk verlopen. We grijpen in, in één van de meest belangrijke zones van onze badplaats en dat zal even op de tanden bijten zijn. Het is onvermijdelijk, maar gelukkig niet oneindig. Uiteraard neemt de werf een stuk van onze zeedijk in, maar in alle geval is er altijd doorgang en blijven de handelszaken bereikbaar. Nog voor de zomer – als de rioleringswerken zijn afgelopen – kunnen we een groot deel van de zeedijk weer openstellen.“

“We namen trouwens ruim de tijd om de dijkhandelaars en omwonenden in te lichten over de verschillende fases en zullen dat ‘en cours de route’ blijven doen. Zo weet iedereen op tijd waar ze aan toe zijn. Ik wil de handelaars en omwonenden in de werfzone uitdrukkelijk bedanken voor hun begrip. Gelukkig beseffen zij ook dat dit project zoveel zal opleveren”, zegt Jean-Marie Dedecker.

Kustbescherming  hand in hand met innovatieve architectuur

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters : “Net zoals in andere kustgemeentes moeten we ook in Middelkerke maatregelen nemen om de kustlijn te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Samen met het gemeentebestuur en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zochten we naar een oplossing waarbij kustbescherming en -beleving hand in hand gaan.

“Het casino is naast een architectuurpareltje ook een voorbeeldproject voor kustbeheer, leefbaarheid en toekomstbestendigheid”

Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobilieit en Openbare Werken

In de residentiële zones kiezen we termijn we voor een groene grasdijk, in de centrumzones voor een golfdempende uitbouw. Dat is een bredere, lager gelegen wandeldijk die bestaat uit twee keermuren. Daartussen ligt een extra wandelpromenade. Ter hoogte van het casino, dat vooruit springt ten opzichte van de kust, wordt deze golfdempende uitbouw doorgetrokken. Op die manier trekken we de wandelpromenade door tussen het casino en het strand én realiseren we een extra bescherming voor het casino. Ook voor dit  architecturaal pareltje is gekozen voor kustbeheer, leefbaarheid en toekomstbestendigheid.”

‘Vliegwiel’ voor de toekomst van Middelkerke

Burgemeester Dedecker kijkt al uit naar de opening van het casino. “Ik heb er alle vertrouwen in dat ik hier eind december 2023 van ‘lintjeknip’ kan doen. Het nieuwe casino wordt zoveel meer dan een mooi gebouw. Ik ben ervan overtuigd dat het als een ‘vliegwiel’ onze lokale handel, onze toeristische uitstraling en onze belevingswaarde voor inwoners en tweedeverblijvers zal aanzwengelen. Dankzij het casino en andere sleutelprojecten, zoals de zeedijk in Westende, wordt Middelkerke echt ‘next level’. Daarom hoop ik op de steun van onder andere minister Peeters en het provinciebestuur om snel een betere verbinding tussen de E40 en onze badplaatsen te realiseren.”

“Middelkerke wordt ‘next level’, daarom is een betere verbinding tussen de E40 en onze badplaatsen broodnodig”

Jean-Marie Dedecker, burgemeester

Contact houden met omwonenden en belanghebbenden Ondertussen houdt aannemer TM Casino Furnibo-Democo vinger aan de pols bij de omwonenden. “We lanceerden een rechtstreeks contactpunt over de werkzaamheden. Via casino@tmfurnibodemoco.be mail je rechtstreeks naar onze werfleider en kan je er terecht met vragen of opmerkingen. Maar we gaan ook samen met het gemeentebestuur publieke werfmomenten organiseren”, zegt Guy De Meyer.