Vlaams minister Hilde Crevits : graduaatsopleidingen volop uit de startblokken

Vlaams minister Hilde Crevits : graduaatsopleidingen volop uit de startblokken

De Vlaamse Regering heeft op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 11 omgevormde graduaatsopleidingen goedgekeurd. Het gaat om opleidingen die nu nog in het volwassenenonderwijs gevolgd kunnen worden en vanaf volgend academiejaar als graduaatsopleiding in het hoger onderwijs aangeboden worden. Concreet zullen bijvoorbeeld opleidingen als ‘boekhouden’ worden omgevormd tot graduaatsopleiding ‘graduaat in de accounting administration’ en opleidingen bedrijfsautomatisatie, industriële elektronica en elektromechanica als ‘graduaat in de elektromechanische systemen’ door het leven gaan. Om de hogescholen voldoende zuurstof voor die omvormingen te geven, krijgen ze vanaf 2019 ook jaarlijks 10 miljoen euro extra investeringsmiddelen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld extra (praktijk-)lokalen bouwen of investeren in bijkomend materiaal.

Vandaag zijn er bijna 14.000 cursisten in de graduaatsopleidingen in het volwassenenonderwijs. Op dit moment zijn het vooral volwassenen die al een job hebben die via het volwassenenonderwijs een graduaatsdiploma halen. Om nog meer jongeren de stap naar het hoger onderwijs te laten zetten, worden de graduaatsopleidingen vanaf volgend academiejaar een derde toegangspoort tot het hoger onderwijs. Doordat de graduaatsopleidingen onderdeel van het hoger onderwijs worden, krijgen ook de cursisten die al een job hebben extra mogelijkheden om een diploma hoger onderwijs te halen en verder te studeren.

Hogescholen kunnen opleidingen van het volwassenenonderwijs omvormen tot graduaatsopleidingen in het hoger onderwijs. De aanvragen worden eerst ingediend bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die ze beoordeelt vooraleer de Vlaamse regering ze kan goedkeuren.

11 nieuwe graduaatsopleidingen goedgekeurd

Vandaag heeft de Vlaamse Regering 11 opleidingen goedgekeurd. Het gaat om verschillende opleidingen boekhouden en fiscale wetenschappen die omgevormd worden tot ‘graduaat in de accounting administration’. Het gaat om een opleiding van 120 studiepunten in de vestigingen Brussel en Vilvoorde van de Erasmushogeschool Brussel, in de vestigingen Aalst en Brussel van Odisee, in de vestiging Brugge van de Hogeschool West-Vlaanderen, in de vestigingen Gent, Aalst, Lokeren, Dendermonde en Geraardsbergen van de Hogeschool Gent en in de vestigingen Gent en Oudenaarde van de Arteveldehogeschool.

De opleidingen bedrijfsautomatisatie, industriële elektronica en elektromechanica worden omgevormd tot ‘graduaat elektromechanische systemen’. Ook hier gaat het om een opleiding van 120 studiepunten die gevolgd kan worden in de vestigingen Aalst en Gent van Odisee, in de vestigingen Antwerpen en Mechelen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en in de vestigingen Brugge en Kortrijk van de Katholieke Hogeschool Vives Noord.

De Hogeschool Gent neemt een opleiding chemie van het centrum voor volwassenenonderwijs Panta Rhei de Avondschool over en die wordt omgevormd tot ‘graduaat in het productiebeheer’. Het gaat om een opleiding van 120 studiepunten met 4 opties: kleding- en confectie, voeding, land- en tuinbouw traject plan en land- en tuinbouw traject dier.

De bestaande opleiding bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde van het centrum voor volwassenenonderwijs VOLT wordt in de toekomst door de Erasmushogeschool Brussel aangeboden als ‘graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief’. De opleiding omvat 120 studiepunten en heeft twee afstudeerrichtingen: archief en bibliotheek.

Tot slot werd ook de bestaande opleiding ‘hotel- en cateringmanagement’ van het centrum voor volwassenenonderwijs Provincie Antwerpen omgevormd tot ‘graduaat in het logies-, restaurant- en cateringmanagement’ en zal worden aangeboden door de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Ook deze opleiding omvat 120 studiepunten en heeft drie afstudeerrichtingen: logies, restaurant en catering.

10 miljoen euro extra investeringsmiddelen

Doordat de graduaatsopleidingen vanaf volgend academiejaar in het hoger onderwijs worden opgenomen, zullen ook meer studenten en cursisten naar de hogescholen trekken. Die verhoogde instroom en de nood aan specifieke lokalen of materiaal om de nieuwe opleidingen in te richten, zorgen voor extra kosten. Daarom heeft de Vlaamse Regering vanaf 2019 jaarlijks in 10 miljoen euro extra investeringsmiddelen voorzien voor de hogescholen. Daarmee kunnen ze hun infrastructuur aanpassen of in extra les- en praktijklokalen voorzien. Het is ook mogelijk dat de hogescholen die opleidingen nog steeds op de locatie van de Centra voor Volwassenenonderwijs organiseren. Die extra middelen kunnen ook daar ingezet worden om verbeteringswerken te doen en de lokalen te moderniseren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Met de graduaatsopleidingen zetten we concrete stappen in de democratisering van ons hoger onderwijs. Vandaag werden 11 omgevormde graduaatsopleidingen goedgekeurd. Om die derde toegangspoort ook letterlijk te kunnen openen, krijgen de hogescholen vanaf 2019 jaarlijks 10 miljoen euro extra investeringsmiddelen. Daarmee kunnen ze hun huidige les- en praktijklokalen aanpassen aan de verhoogde toestroom van studenten of nieuwe lokalen bouwen. Op die manier zorgen we ervoor dat nog meer jongeren de stap naar het hoger onderwijs kunnen zetten en zo een diploma hoger onderwijs kunnen halen. Een diploma is en blijft de sleutel tot een job.