Vief Lichtervelde nodigt U uit voor…

Theatermonoloog ‘Zien met nieuwe ogen’ door Ad Goos, auteur en opleiding filosofie en theologie Woensdag 11 september 2019 om 14 uur in LDC De Ploeg, Statiestraat 80 te 8810 Lichtervelde Allereerst is er een voorstelling van de nieuwe vereniging ‘Vief Lichtervelde’ door Nadine Fiems, coördinator van Vief West-Vlaanderen vzw. Daarna volgt de theatermonoloog van Ad Goos. Hij studeerde filosofie en theologie en beoefent creatief de kunst van het vertellen. Hij neemt u mee naar allerlei plaatsen waar creativiteit opduikt zoals een kermis, een havencafé, een theater…Zijn belangrijkste vraag is niet zozeer ‘Wat is creativiteit?’ maar ‘Waar is creativiteit?’. Zijn verhalen zijn wegwijzers naar de kunstenaar in u en mij. Hij doet u ‘zien met nieuwe ogen’. Deze activiteit wordt georganiseerd door Vief Lichtervelde in samenwerking met LDC De Ploeg. Gratis
(koffie/thee inbegrepen) Vooraf inschrijven is noodzakelijk en is mogelijk bij LDC De Ploeg, Statiestraat 80 te 8810 Lichtervelde. IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! Info en inschrijvingen?Vief Lichtervelde | Tel. 051 70 84 70 of Tel. 0473 59 57 46 | info.lichtervelde@vief.be | www.viefwest.be/Lichtervelde