Veurne en Grande-Synthe bespreken partnership

Gisteren kwamen de burgemeester, schepenen en enkele medewerkers vanuit de Franse stad Grande-Synthe (bij Duinkerke) op bezoek bij hun Veurnse collega’s. De twee schepencolleges bespraken de mogelijkheden om in de toekomst nauwer te kunnen samenwerken

Zo werden de doelstellingen rond onder andere werkgelegenheid, speelpleinwerking en taallessen voor lagerschoolkinderen aangehaald.

De Franse bezoekers kregen van onze burgemeester en schepenen de nodige info over de werking van Stad Veurne. Zo konden er meteen raakpunten worden gevonden over gemeenschappelijke dossiers. Daarnaast kregen burgemeester Martial Beyaert zijn schepenen en medewerkers ook een rondleiding doorheen onze stad, het Suikerpark en het historische Stadhuis. Er zal binnenkort worden verder gepraat over een mogelijke samenwerking binnen enkele thema’s.