Vernieuwen netwerk kerst, muziek en data. Gevelverlichting voor Vrijetijdshuis en kerk in Torhout


Naast de vele openbare nutsleidingen bezit het Lokaal Bestuur Torhout ook eigen netwerken. Zo speelt er in het hart van de stadskern muziek in de winkelstraten en zijn er verschillende aantakkingen voor het bevestigen van de kerstversiering. Met de werken van de stadskernvernieuwing worden deze netwerken vernieuwd. Daarenboven voorziet het lokaal bestuur een extra netwerk voor het plaatsen van camerabewaking en worden het Vrijetijdshuis en de kerk letterlijk in de spotlights geplaatst.

“De gevelleidingen die aanwezig zijn in de binnenstad willen we tijdens de stadskernvernieuwing wegwerken en vervangen door ondergrondse aansluitingen. De bestaande muziekinstallatie wordt uitgebreid. Als kers op de taart gaan we voor duurzame verlichting voor de twee monumenten op de Markt. Zo krijgen de kerk en het Vrijetijdshuis gevelverlichting”, aldus schepen Hans Blomme.

Netwerken

De gevelbevestigingen van kerstverlichting en muziek liggen nu soms slordig op de gevels in de binnenstad. Naar aanleiding van de werken in het kader van de stadskernvernieuwing wil het lokaal bestuur de wachtleidingen ondergronds klaarleggen. Dit zorgt ervoor dat bij het opbreken van woningen/gevels de leidingen en aansluitpunten niet verloren gaan. Zo behouden we een mooie cadans in het straatbeeld van bijvoorbeeld de kerstarmaturen. Want nog te vaak worden we geconfronteerd met onderbrekingen van het netwerk of de onmogelijkheid om een armatuur op te hangen. Bij het uitbreiden van de muziekinstallatie zorgt dit er ook voor dat de muziekinstallatie goed afgestemd kan worden naargelang de regio in de binnenstad waar de muziek tijdens een evenement al dan niet moet spelen.

Daarnaast wordt er ook een wachtbuis aangelegd voor camerabewaking die in een latere fase gerealiseerd zal worden. In deze wachtbuis kan later dan de glasvezel ingeblazen worden en kunnen op de gewenste plaatsen de camera’s in functie van veiligheid en sociale controle opgesteld worden.

Gevelverlichting Vrijetijdshuis en kerk

Op ons marktplein bezitten we twee mooie monumentale gebouwen: de kerk en het Vrijetijdshuis (voormalige stadhuis). Aanvullend op het openbaar verlichtingsnet, zullen de gevel en de ramen van deze gebouwen verlicht worden met energiezuinige lichtspots. De lichten kunnen aangestuurd worden vanop afstand en zijn een combinatie van grondspots en gevelarmaturen. Op bepaalde evenementen kan voor het Vrijetijdshuis ingespeeld worden om de verlichting te laten variëren met het type event. Hiervoor voorziet de installatie een groen, rood, blauw en warm wit kleurpallet aan licht.