Verkoop brandhout in Torhout

Het Lokaal Bestuur Torhout lanceert een verkoop van niet verhakselbaar hout uit kappingen in stedelijke groenzones, parken en bossen. In de laatste editie van het infomagazine Sparrensprokkels (april 2019) stond een foutieve datum vermeld.

De uiterste indieningsdatum van de biedingen is 02 mei 2019. Elk bod mag dus nog steeds bezorgd worden aan de dienst financiën. Onze excuses voor de onduidelijkheid.

Toelichting verkoop brandhout
In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2018 wordt het hout verkocht in losse loten van 1.5m3. Het hout bestaat uit onbehandeld gemengd hout (eik, beuk, populier, wilg, es,…) gezaagd in stukken van verschillende grootte. Een proeflot kan bezichtigd worden op de site van de technische dienst (Oude Gentweg 43, 8820 Torhout), tijdens de openingsuren.

De loten worden per opbod verkocht op de volgende wijze:

Startprijs is € 15 per lot van 1,5m3.
Elk bod wordt schriftelijk bezorgd aan de dienst financiën in gesloten omslag, biedingen worden aanvaard tot en met 02 mei 2019.
De hoogste bieder wordt schriftelijk verwittigd.
De hoogste bieder mag loten aankopen, zolang de voorraad strekt, aan de door hem geboden prijs.
Resterende loten worden op de zelfde manier aangeboden aan de tweede hoogste bieder, enz.
Ieder aangekocht lot moet vervolgens betaald worden in de financiële dienst tegen ontvangstbewijs.
De aangekochte loten moeten uiterlijk 30 dagen na betaaldatum afgehaald worden op de stedelijke Technische Dienst, mits afspraak met de hoofdcoördinator.

Meer info

Ruben Beerens
Milieudienst
milieu@torhout.be
050 22 11 39