Vergunning dagverzorgingscentrum OCMW van Lichtervelde is binnen
Het ministerieel besluit werd goedgekeurd door minister Crevits.

Vergunning dagverzorgingscentrum OCMW van Lichtervelde is binnen
Het ministerieel besluit werd goedgekeurd door minister Crevits.
Het OCMW van Lichtervelde ontving van het Agentschap Zorg en Gezondheid de
mededeling dat de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, mevr. Hilde Crevits op
13 januari 2023 het ministerieel besluit heeft goedgekeurd tot het verlenen van de
voorafgaande vergunning voor een centrum voor dagverzorging De Korenbloem,
Statiestraat 80 in Lichtervelde.
De voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar en kan verlengd worden met een termijn
van drie jaar.
De bouw van een centrum voor dagverzorging kadert in de ontwikkeling en uitbreiding van
de bestaande woonzorgsite.