Veilig terug naar school op 1 september in Torhout

In september komt het fietsverkeer naar en rond de schoolomgeving weer op gang. Alle schoolomgevingen in België zijn een zone 30. Het doel van deze zones is om de verkeersveiligheid van kinderen op weg naar school te verhogen. In Torhout zetten we daarnaast in op fietsstraten en schoolstraten en voorzien we elke morgen een gemachtigde opzichter aan de schoolpoort die instaat voor de veiligheid van de schoolkinderen.

“Straks is het 1 september. Duizenden kinderen, jongeren en leerkrachten zullen opnieuw dagelijks door de schoolpoort stappen van één van de vele scholen die onze stad rijk is. Als je weet dat bijna de helft van de ongevallen met kinderen en jongeren gebeurt op weg van en naar school willen we dan ook bij de start van het nieuwe schooljaar extra aandacht vragen voor de veiligheid van onze kinderen en jongeren. Het lokaal bestuur investeert volop in veilige schoolomgevingen. Schoolstraten, fietsstraten, gemachtigde opzichters, schoolfietsroutekaarten… Maar ook jullie kunnen jullie steentje bijdragen! Draag een fluojas zodat je gezien wordt, fiets niet zonder fietshelm, automobilist rij traag, klik de kinderen op een veilige manier vast in de auto en vertrek op tijd zodat je jouw auto veilig kan parkeren en het laatste stukje tot aan de schoolpoort kan wandelen. We wensen iedereen alvast een veilig en fijn nieuw schooljaar toe”, vertelt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.

Torhoutse fietsstraten

Naast een gewone zone 30 in schoolomgevingen hebben we in Torhout vanaf dit schooljaar 8 fietsstraten (zie plan in bijlage):
In de Sint-Jozefstraat.
In de Zwevezelestraat tussen de Kievitstraat en de Schavelarestraat.
In de Revinzestraat tussen de Tarwestraat en het Don Boscoplein.
In de Nieuwstraat.
In de Beerstraat.
In de Spinneschoolstraat.
In de Papebrugstraat.
In de Lichterveldestraat aan de ingang van de school.

In een fietsstraat mogen fietsers het volledige rijvak gebruiken. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat maar mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid in een fietsstraat bedraagt maximum 30 kilometer per uur. In straten waar tweerichtingsverkeer toegelaten is, mogen fietsers de helft van de rechterzijde van de rijbaan gebruiken. In eenrichtingsstraten mogen fietsers de volledige rijweg innemen.

Er wordt dit schooljaar extra gesensibiliseerd rond de fietsstraten en ook de politie zal actief optreden tegen overtredingen.

Schoolstraten

Hou er rekening mee dat de Kloosterstraat tussen de P. Moncareystraat en de C. Meysmanstraat en de Pastoriestraat op bepaalde momenten in de week ingericht worden als schoolstraat.

De schoolstraat in de Kloosterstraat en de Pastoriestraat is van toepassing van:
8.15 tot 8.45 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
15.45 tot 16.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag.
11.30 tot 12.00 uur op woensdag.
14.45 tot 15.15 uur op vrijdag.

Tijdens deze momenten wordt de straat fysiek afgesloten met een slagboom.

Net zoals vorig schooljaar wordt ook de Papebrugstraat op bepaalde momenten afgesloten met nadars voor het doorgaand verkeer. Zo kunnen de kinderen veilig de school verlaten.

Concreet gaat het om volgende momenten:
15.30 tot 16 uur op maandag, dinsdag en donderdag.
11.30 tot 12 uur op woensdag
15 tot 15.30 uur op vrijdag.

Tijdens deze momenten geldt er een parkeerverbod in de Papebrugstraat.

Gemachtigde opzichters

Door de steeds toenemende verkeersdrukte wordt de nood aan een verkeersveilige schoolomgeving en schoolroute steeds hoger. De gemachtigde opzichters spelen hierin een cruciale rol. Aan heel veel schoolpoorten voorziet het Lokaal Bestuur Torhout dan ook elke morgen een gemachtigde opzichter die instaat voor de veiligheid.

De gemachtigde opzichter kan het verkeer stilleggen om kinderen, scholieren of andere personen te laten oversteken. De weggebruikers moeten zijn of haar aanwijzingen opvolgen. Om het verkeer stil te leggen, maakt de gemachtigde opzichter gebruik van een verbodsbordje C3.

Maak gebruik van de schoolfietsroutekaart

Op zoek naar een veilige fietsroute om naar school te fietsen? Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen fietsroutes naar jouw school, met vermelding van de aandachtspunten. De
schoolfietsroutes zijn volledig digitaal raadpleegbaar, maar je kunt je traject ook afdrukken.