Vaccinatiecentra in Torhout en Gistel starten vanaf 17 januari met vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar


De vaccinatiecentra in Torhout en Gistel zullen vanaf maandag 17 januari starten met
de vaccinatie van de doelgroep 5 tot 11-jarigen binnen de eerstelijnszone. Voor de zes
gemeenten uit de eerstelijnszone (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg
en Torhout) gaat het in totaal om zo’n 6.000 kinderen. De vaccinatiemomenten zullen
altijd na de schooluren plaatsvinden. Ook alle volwassenen (18+) die binnen de
eerstelijnszone wonen, werden ondertussen uitgenodigd voor hun boosterprik.
De komende dagen krijgen de ouders (maar ook voogden en pleegzorgers) van de kinderen van
5 tot 11 jaar een uitnodigingsbrief in de bus om hun kinderen te laten vaccineren. De kinderen
die in Kortemark, Koekelare of Torhout wonen, krijgen hun vaccinaties in Dienstenhuis
Groenhove in de Bosdreef in Torhout. Voor de kinderen die in Ichtegem, Oudenburg en Gistel
wonen, gebeurt dat in kantoren van de voormalige Galloo-site in de Rochesterlaan in Gistel.
Beide centra zullen kindvriendelijk worden ingericht voor deze vaccinaties.
Afspraak inplannen
In de brief van het Agentschap Zorg & Gezondheid zal een vaccinatiecode van het (de)
kind(eren) opgenomen staan. Met deze vaccinatiecode kunnen ouders een afspraak inplannen.
Eerder vertrok vanuit de verschillende lokale besturen binnen de Eerstelijnszone Houtland en
Polder een brief met wat extra toelichting. De momenten vinden altijd na de schooluren plaats.
Wil je al eerder de vaccinatiecode raadplegen? Dan kan dat via www.myhealthviewer.be. Vul de
vaccinatiecode in en boek je afspraak op https://covidvaccin.doclr.be/. De code start met een
kleine letter v. Gezinnen met meerdere kinderen kunnen zo een gezamenlijke afspraak
inboeken. Je kunt de vaccinatiecode ook opvragen door een mail te sturen naar
vaccinatie@gistel.be of vaccinatie@torhout.be. Vermeld hier dan zeker het rijksregisternummer
van je kind(eren).
Het vaccinatieprogramma bestaat uit twee vaccins met daarbij een interval van 3 weken. De
start van de campagne is maandagavond 17 januari (17 tot 19.30 uur). Een afspraak kun je
inplannen tijdens de week van 17 tot 19.30 uur en op zaterdag van 9 tot 16.30 uur. Alle
kinderen kunnen hun beide vaccins tegen eind februari krijgen.
Geef toestemming
Wil je je kind(eren) laten vaccineren, dan geef je een schriftelijke toestemming per kind. Het
toestemmingsformulier kun je vinden op https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.
Alle ouders krijgen deze toestemmingsbrief ook als bijlage bij hun brief die ze ontvangen van de
gemeente waar ze wonen.
Wie komt in aanmerking?
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar komen in aanmerking om twee keer gevaccineerd te worden
met het kindervaccin van Pfizer.
Opgelet: je kind kan pas gevaccineerd worden vanaf de dag dat hij/zij 5 jaar is!
• Krijgt je kind van 11 jaar zijn of haar eerste prik? Dan krijgt hij/zij twee keer een
kinderdosis, ook al is hij/zij op het moment van de tweede prik al 12 jaar.
• Is je kind voor zijn of haar eerste prik al 12 jaar? Dan krijgt hij/zij een afzonderlijke
uitnodiging.
12.01.2022
Het Pfizer-vaccin is uitgebreid getest op kinderen en is veilig. De vaccinatie is niet verplicht,
maar wel aangeraden.
Hoe verloopt de vaccinatie?

 1. Je kind meldt zich onder begeleiding van een volwassene aan in het
  vaccinatiecentrum. Doe je kind gemakkelijke kledij aan waarvan de bovenarm
  eenvoudig kan worden vrijgemaakt. Een T-shirt met korte mouwen is ideaal.
 2. Breng zeker volgende zaken mee:
  o Het ingevulde toestemmingsformulier (met bijhorende medische
  vragenlijst).
  o De eID of ISI-kaart van je kind of een klever van de mutualiteit.
 3. Voor het vaccin wordt toegediend, worden een aantal vragen gesteld.
 4. Daarna volgt de prik.
 5. Na de prik wacht je 15 minuten in de wachtzone.
  Boosterprik
  Ondertussen loopt ook de boostercampagne in de zone volop. Alle 18-plussers mochten intussen
  hun uitnodiging ontvangen. In de beide centra werd er de afgelopen week sterk opgeschaald
  waardoor er ondertussen een vaccinatiegraad is van 57 % (18 +, t.e.m. dinsdag 11 januari).
  De actuele vaccinatiecijfers kun je raadplegen via www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller
  Heb je vragen?
  Contacteer het vaccinatiecentrum via het e-mailadres vaccinatie@gistel.be of
  vaccinatie@torhout.be. Je kan ook terecht in het callcenter via het nummer 050 89 36 99.
  Het callcenter is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.
  Meer info:
  Praktische info over de locaties en bereikbaarheid van de vaccinatiecentra vind je op de websites
  van de gemeenten (Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem, Gistel en Oudenburg).
  Meer informatie vind je op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen