UPDATE WERKEN EERNEGEM: HERAANLEG KRUISPUNT MITSWEGESTRAAT X ZEDELGEMSESTEENWEG X AARTRIJKESTRAAT EN AFWERKING HALVE BAREEL

Sinds enkele maanden wordt er gewerkt in en rond het centrum van Eernegem (Aartrijkestraat, Zedelgemsesteenweg en Oostendesteenweg). Er worden voorbereidingen getroffen om de waterleiding in de Aartrijkestraat volledig te vernieuwen. De werken werden op 26 maart 2020 stilgelegd ter hoogte van het kruispunt Halve Bareel omwille van het coronavirus. “Kruispunt Halve Bareel “

In de week van 20 april 2020 worden asfalteringswerken uitgevoerd en belijning aangebracht op het kruispunt Halve Bareel en omgeving”, steekt schepen van openbare werken, Lieven Cobbaert, van wal. “Ook het fietspad langs de Oostendesteenweg wordt verder afgewerkt. Na afloop van deze werken worden de vaste verkeerslichten terug aangezet en zal het kruispunt vrij zijn voor al het verkeer”. Er blijft echter een kleine strook van het fietspad richting Gistel onafgewerkt, als gevolg van de coronamaatregelen. Hier dient nog een eindafkoppeling te gebeuren op een later tijdstip.

Kruispunt Mitswegestraat X Aartrijkestraat X Zedelgemsesteenweg

In de week van 27 april 2020, gaat het kruispunt Mitswegestraat – Aartrijkestraat – Zedelgemsesteenweg gedurende een langere periode dicht. “Het Agentschap Wegen en Verkeer start op dat moment met de heraanleg van het kruispunt met het oog op veiliger verkeer”, verduidelijkt burgemeester Jan Bekaert. “De maximumsnelheid van 50 km/u wordt hier vaak niet nageleefd. Met behulp van een middengeleider zal de rijweg versmald worden. In combinatie met een asverschuiving moet dit de snelheid temperen ter hoogte van dit kruispunt”, voegt Bekaert toe.

Het lokaal bestuur meldt volgende verkeerswijzigingen door de werken:

Verkeer komende vanuit Aartrijke

Het verkeer richting centrum Eernegem volgt de omleiding via de Kriekestraat en Bruggestraat. Er wordt hiervoor éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Kriekestraat (verkeer kan naar centrum Eernegem) en er wordt uitgezonderd plaatselijk verkeer (2 richtingen) ingevoerd in de Kriekestraat vanaf de Bruggestraat tot en met huisnummer 24. – Het zwaar verkeer moet de omleiding via de Zuidstraat – N33 (Oostendesteenweg) – Zedelgemsesteenweg – Fabriekweg volgen.

Verkeer komende vanuit centrum Eernegem

het verkeer richting Aartrijke volgt de omleiding langs de Bruggestraat. – Het verkeer komende uit de Aartrijkestraat kan het kruispunt steeds uitrijden naar rechts, op de Zedelgemsesteenweg richting Oostendesteenweg. Links uitrijden richting Aartrijke is niet mogelijk! De Mitswegestraat is dus ook niet bereikbaar. De Aartrijkestraat en Achterstraat blijven toegankelijk voor verkeer in beide richtingen.

Verkeer komende van Gistel/Torhout

Het verkeer richting Aartrijke volgt de omleiding langs de Zuidstraat. Deze omleiding geldt ook voor het zwaar verkeer, de tonnagebeperking wordt daarom opgeheven. – Het verkeer naar centrum Eernegem kan via de Stationsstraat of de Zedelgemsesteenweg (en omleiding langs de Fabriekweg) rijden.

Het lokaal bestuur verduidelijkt dat deze werken de herinrichting van het kruispunt Zedelgemsesteenweg X Aartrijkestraat X Mitswegestraat omvatten. “De werken aan de waterleiding in de Aartrijkestraat zullen wellicht, als gevolg van de coronamaatregelen, niet kunnen opstarten voor het bouwverlof. We volgen de situatie nauwgezet op.

Van zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dit communiceren”, geeft de schepen van openbare werken nog mee. De inwoners en handelaars van de betrokken straten krijgen een uitgebreide bewonersbrief van het bestuur.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de technische dienst van de gemeente via 059 34 11 20.