Uitbreiding bedrijventerrein met 2ha in Lichtervelde.


De gemeente gaat van start met de opmaak van een gemeentelijk RUP
De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen geeft groen licht aan de gemeente voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan rond de zoekzone ‘Industrielaan’.

Het project sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Kwakkel, op de
hoek Industrielaan en Kwakkelstraat, gelegen langs de spoorlijn nabij het Station van Lichtervelde en voorziet een uitbreiding van de site Industrielaan met een beperkt oppervlak van 2ha en een duidelijke begrenzing.
Duurzaamheid
Het RUP kan enkel worden uitgevoerd, mits de voorschriften voldoende aandacht besteden aan duurzame maatregelen. Als gemeente nemen we planologisch initiatief voor dit project, maar het fiat van minister Demir blijft noodzakelijk. De WVI maakt samen met de gemeente de GRUP en zal later ook het bedrijventerrein ontwikkelen en beheren.
Lokale bedrijvigheid
Dit bedrijventerrein is specifiek bedoeld voor lokale bedrijvigheid. De gemeente Lichtervelde en WVI zullen een doelgroepenbeleid voor dit bedrijventerrein verder uitwerken en oplijsten welke bedrijven op site kunnen komen.
Provincie delegeert opmaak van RUP naar gemeente
De provincie West-Vlaanderen delegeert de opmaak van dit RUP naar de gemeente Lichtervelde. Samen met een zevental andere zoekzones in de provincie, valt dit dossier onder ‘categorie 1’: dossiers die door de gemeente reeds kunnen gerealiseerd worden als voorafname aan het van het provinciaal traject waarin nieuwe bedrijventerreinlocaties worden gezocht in uitvoering van het Vlaams reservepakket bedrijventerreinen (RSV).
Lichtervelde heeft nog twee andere zoekzones – in de nabijheid van de Mortelput en de Lerberghevoetweg – maar deze zoekzones vallen onder categorie 3 en zullen worden meegenomen in de sub-regionale afweging.
De provincie geeft aan dat het met het huidige proces rond bedrijvigheid wellicht de laatste keer zal zijn dat er nieuwe bedrijventerreinen worden bestemd in het openruimtegebied. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen spreekt voornamelijk over he hergebruik van bebouwde ruimte en reconversie.