Torhoutse jeugdverenigingen schrappen hun activiteiten tot na de herfstvakantie.

Jeugd Torhout neemt in samenspraak met de jeugddienst, de jeugdverenigingen, de jeugdraad en de schepen van jeugd een aantal maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het uitgangspunt is dat de scholen een enorme inspanning doen. De basisscholen sluiten hun deuren tot en met vrijdag 13 november. Zo komen zo weinig mogelijk bubbels met elkaar in contact. Als kinderen tijdens deze speciaal verlengde vakantie naar allerlei verschillende activiteiten gaan, komen te veel mensen en bubbels met elkaar in aanraking en wordt de inspanning van de scholen en het opzet van de verlengde herfstvakantie teniet gedaan.
Dit willen we ten alle koste vermijden. De scholen sluiten is drastisch, wij willen bijdragen aan een snelle heropening.

“Na een online-vergadering met de hoofdleiding hebben de jeugdverenigingen beslist hun activiteiten stil te leggen en zo ook de scholen te steunen. Het verheugd mij als schepen van jeugd dat zij samen met ons aan hetzelfde zeel trekken om corona de wereld uit te helpen”, aldus Lieselotte Denolf, schepen van jeugd.

Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die door het lokaal bestuur genomen werden.

Vakantiekampen voor -12 jarigen (kinderen geboren vanaf 1 januari 2008) kunnen in de herfstvakantie pas doorgaan na toestemming van de burgemeester. Dit kan enkel op voorwaarde dat het kamp minstens twee aaneensluitende volledige dagen duurt.
Geen indoor sport, ook niet voor kinderen. Buiten sporten kan wel nog voor -12 jarigen.
Geen workshops, georganiseerde feestjes en andere losse dagactiviteiten (tenzij uitzonderlijk toegelaten door de burgemeester indien het om een professioneel georganiseerde activiteit gaat en/of noodzakelijk is voor opvang).
Verjaardagsfeestjes worden afgeraden. Indien dit toch doorgaat, moet dit zo veel mogelijk buiten gebeuren met maximaal 3 vriendjes (-12 jaar), bij voorkeur uit dezelfde klasbubbel.
Jeugdbewegingen kunnen volgens de federale maatregelen nog doorgaan, maar op advies van het lokaal bestuur annuleren alle jeugdbewegingen hun activiteiten ten minste tot en met 16 november. Na de vakantie volgt een nieuw overleg tussen het lokaal bestuur en de jeugdbewegingen. Wanneer jeugdbewegingen na de herfstvakantie opnieuw opstarten, gebeurt dit nog steeds in code rood.