Torhoutse helden gezocht voor de Week van de Duurzame Gemeente

Lokaal Bestuur Torhout wil zijn steentje bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom neemt het lokaal bestuur dit jaar opnieuw deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. Tijdens de derde editie van deze campagneweek hangen we de SDG-vlag uit aan het stadskantoor en worden de reeds bestaande duurzame initiatieven in onze stad – en in de eerste plaats de burgers die deze initiatieven dragen – in de kijker geplaatst. Dit jaar ligt de focus op onze Torhoutse coronahelden.

Op 25 september 2015 ondertekende België als één van 193 landen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, ook wel gekend als de Agenda 2030. Deze internationale doelstellingen verenigen een aantal internationale afspraken zoals armoedebestrijding, klimaatactie, rechtszekerheid… De Agenda 2030 is universeel en roept elk land en elke actor op om verantwoordelijkheid te nemen. Ook Torhout wil zijn steentje bijdragen en neemt daarom deel aan de Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot en met 25 september.

De Week van de Duurzame Gemeente wil de reeds bestaande initiatieven – en in de eerste plaats de burgers die deze initiatieven dragen – in de kijker plaatsen. Zo kunnen we lokale acties verbinden met een globale agenda en samen met vele andere lokale besturen, op een gezamenlijk moment en met gedeelde trots, een voortrekkersrol opnemen in dit mondiale verhaal. De échte helden om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn onze inwoners, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven en andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden hun steentje bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Ken jij een geëngageerde Torhoutenaar? Iemand uit de zorg of een vrijwilliger die mondmaskers maakte? Zet jouw buur(t) zich in als vrijwilliger? Ben je zelf geëngageerd? Aarzel niet en mail voor 10 september meer info over jouw coronaheld naar milieu@torhout.be. Grijp je kans om jouw held bekend te maken en in de bloemetjes te zetten!

“Zoals elk jaar neemt Torhout vol enthousiasme deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling zijn opgenomen en verweven in ons meerjarenplan, maar alles begint bij jou! Daarom zetten we tijdens deze week de plaatselijke helden graag eens in de kijker, hijsen we samen de vlag en bedanken we onze lokale helden voor hun inzet om mee te helpen de 17 SDG’s te realiseren. Alleen samen kunnen we dit!” zegt schepen van leefmilieu, Elsie Desmet.